Woningbouwminister Hugo de Jonge wil dat in heel Nederland tot 2040 900.000 huizen gebouwd worden om het tekort aan betaalbare woningen op te vangen. Nijmegen, Arnhem en Regio Foodvalley hebben aangeboden er 100.000 voor hun rekening te nemen: 60.000 in Nijmegen en Arnhem en 40.000 in Foodvalley.

Foodvalley gaat voor een tweetrapsraket: 24.500 woningen tot en met 2030 en 15.500 in de tien jaar erna. ,,Een hoog doel . Zeker gezien de beren op de weg”, zegt Leon Meijer, wethouder van Ede en ook bestuurder van Foodvalley. Hij noemt de aantallen desondanks realistisch.

Vrede in Oekraïne
Die beren zijn onder andere een overvol stroomnet, stijgende energiekosten, stijgende bouwkosten en stijgende rente, waardoor woningzoekenden minder makkelijk geld kunnen lenen bij de bank. En natuurlijk de stikstofproductie, waarmee al tijdens de bouw gerekend moet worden.

,,Ontwikkelingen waar De Jonge ook geen rekening mee heeft gehouden”, denkt Meijer. ,,Maar de wereld kan plotseling weer helemaal veranderen”, verwijzend naar de hoop dat vrede in Oekraïne in het verschiet ligt. ,,Daarmee moeten we rekening houden en ondertussen stug doorgaan met wat we willen bereiken.”

Stikstofproblematiek
Maar dat zal niets veranderen aan de stikstofproblematiek, waarvan juist de Gelderse Vallei – tussen Veluwe en Utrechtse Heuvelrug – de gevolgen ondervindt. Meijer hoopt daarom dat het kabinet het advies van bemiddelaar Johan Remkes opvolgt en zo snel mogelijk piekbelasters (bedrijven met de meeste uitstoot) uitkoopt. ,,Dan zouden we binnen een jaar of anderhalf jaar weer ruimte kunnen krijgen. Want er moeten wel oplossingen komen om verder te kunnen.”

De aannemers en ontwikkelaars denken – met Meijer – dat het kàn. Het bouwtempo lag de afgelopen jaren op circa 2400 woningen per jaar. Dat moet in elk geval tot en met 2030 fors opgeschroefd naar 3000 huizen per jaar.

Procedures struikelblok
Bouwbedrijven in de regio hebben de capaciteit om dit te doen. Dat hebben ze het Foodvalleybestuur ook laten weten, vertellen directeur Dirk Jan van den Brink van Bouwbedrijf Kreeft uit Ede en Wim van Veldhuizen van Van Swaay Ontwikkelen en Bouwen uit Wageningen, beiden ook bestuurslid van vakorganisatie Bouwend Nederland. Want waarom het werk en daarmee de werkgelegenheid niet in de eigen regio houden?

,,Maar dan moeten we kijken hoe we procedures gaan versnellen. Dat is ons grootste struikelblok”, zegt Van den Brink. ,,Het wijzigen van een bestemmingsplan duurt tegenwoordig gemiddeld wel vijf tot tien jaar. En als we kijken wat we aan locaties hebben waar zicht is op een bestemmingsplanprocedure – we hebben een inventarisatie gemaakt – komt er de komende jaren juist een dip in.”

Eigen liedje zingen
Gemeenten zouden moeten durven loslaten en marktpartijen meer laten doen, betoogt hij. Bijvoorbeeld bij het schrijven van bestemmingsplannen en organiseren van inspraak. Juist nu gemeenten door de krappe arbeidsmarkt kampen met een tekort aan medewerkers. ,,Dat arbeidsprobleem hebben we allemaal, maar als marktpartijen lukt het gemiddeld beter om capabele mensen te vinden.”

Wat de bouwers ook graag zouden zien, is afspraken met de gemeenten over de manier van bouwen. ,,We hebben te maken met acht gemeenten in de Foodvalley, die zingen allemaal hun eigen liedje en allemaal op een andere melodie”, zegt Van Veldhuizen. ,,En dat geldt ook voor de woningcorporaties.”

Grote slag
,, We zouden willen dat er mede vanwege de betaalbaarheid van de goedkope koop- en huurwoningen meer eenheid wordt gecreëerd”, vervolgt hij. ,,Dat we de woningen die we in Barneveld ontwikkelen technisch gezien – want het gaat niet over hoe de woning eruit ziet – ook in Wageningen of in Veenendaal kunnen bouwen. Dan ga je snelheid maken en het drukt de kosten. Daar is een grote slag te maken.”

De Jonge heeft in elk geval voor elkaar dat bestuurders, bouwers en ook de woningcorporaties in de Foodvalley met elkaar aan tafel zitten. Misschien zou dat sowieso zijn gebeurd. Maar hoe dan ook, het werkt wel, benadrukken alle partijen.

De Regio Foodvalley is een samenwerkingsverband van de gemeenten Wageningen, Ede, Rhenen, Veenendaal, Renswoude, Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel.

In deze serie:

Susanne en Mathyn vinden maar geen eigen huis en wonen - met een baby op komst - bij vader in Rhenen

Susanne en Mathyn vinden maar geen eigen huis en wonen – met een baby op komst – bij vader in Rhenen

Met een baby op komst wonen ze nu tijdelijk bij hun (schoon)vader en hebben ze soms wel vier bezichtigen per week.

Dit is deel één van de serie ‘Woningbouw in Foodvalley’. Deze productie is een samenwerking tussen Bureau Spotlight en De Gelderlander. Morgen deel twee: ‘40.000 woningen erbij in 2040, worden die betaalbaar?
Deze publicatie is tot stand gekomen met de steun van Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten.

Jaarverslagen en logo - Fonds BJP

Cathérine

Cathérine Minczeles

Onderzoeksjournalist

Complexe vraagstukken? Cathérine Minczeles zet graag haar tanden erin. Hoe beïnvloeden abstracte internationale ontwikkelingen de …
Profiel-pagina
profielfoto-bs

Mathanja van Houwelingen

Onderzoeksjournalist

Mathanja van Houwelingen is onderzoeksjournalist bij Bureau Spotlight. Ze doet onderzoek naar verschillende sociale thema’s en …
Profiel-pagina
Logo Bureau Spotlight

Saskia Wassenaar

Verslaggever Gelderlander

Profiel-pagina