In de documenten die bij de aanbesteding horen wordt uitgebreider ingegaan op de financiering van de WFCE. Voor de inhoud van de Experience is 34 miljoen begroot. Dat zijn eenmalige kosten op de attractie op te zetten. Slechts 6 miljoen moet van andere bronnen dan de overheid komen: 2,5 miljoen uit fondsen, nog een keer 2,5 miljoen van de exploitant en 1 miljoen uit kortingen van toeleveranciers. Het komt er dus op neer dat 26 miljoen door het Rijk, de provincie en gemeente Ede wordt gefinancierd. 

WFC Hub

Deel van Dossier

De World Food Center Experience, wat is dat ook alweer?

Lees hier ons dossier over de World Food Center Experience

Voor het uitvoerende werk, de exploitatie, van het WFCE zijn er ook structurele bijdragen vanuit het bedrijfsleven begroot. In de aanbieding is te lezen dat deze sponsoring is vastgelegd voor zeven jaar en 1,5 miljoen per jaar bedraagt. Daar is in de begroting ook rekening mee gehouden. Daartegenover staat dat het maximum bedrag van deze bijdrage 7,5 miljoen euro is. Met 1,5 miljoen per jaar is die pot in vijf jaar, niet zeven jaar op. Als deze bijdrage wegvalt, komt ook de begroting negatief uit en wordt er 2,5 ton per jaar verlies gedraaid. 

 

De stichting WFC Experience geeft aan dit gat ook in de toekomst met sponsoren op te vullen: “We blijven actief op zoek naar sponsors, fondsen en donateurs om te voorkomen dat er tekorten ontstaan in de toekomst.” De stichting geeft aan nog een paar jaar te hebben om sponsoren te zoeken en dat met vertrouwen tegemoet te zien. Met de kosten voor het zoeken van nieuwe sponsoren is in de begroting geen rekening gehouden, dat wordt betaald door de stichting zelf.

Begroting-exploitatie-WFCE
De begroting van het uitvoerende werk van de WFCE

Ben je zelf nieuwsgierig? Je kunt hier de aankondiging op Tenderned vinden. De documenten staan hier. Hoewel de aankondiging schrijft dat de documenten “rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis” beschikbaar zijn, moet je wel een account aanmaken om bij de daadwerkelijke documenten te komen. 

 

Heb je de documenten bekeken en is je iets opgevallen? Laat het ons weten en mail naar [email protected].

JP3

Jan Peter Schouten

Voormalig hoofdredacteur (t/m december 2021)

Jan Peter Schouten is hoofdredacteur van Bureau Spotlight. Tevens doet hij als onderzoeksjournalist ook zelf onderzoek naar zaken die …
Profiel-pagina