Nadat bekend werd dat de biomassacentrale aan de Geerweg ‘s avonds en ‘s nachts de wettelijke geluidsnormen overschrijdt, lag de taak bij Warmtebedrijf Ede om hier een oplossing voor te bedenken. De streefdatum hiervoor was 1 oktober, maar Warmtebedrijf Ede vroeg in september direct om uitstel hiervoor. Inmiddels ligt er een plan van aanpak, wat er volgens Omgevingsdienst de Vallei (OddV) veelbelovend uitziet. Warmtebedrijf Ede gaat een zogenoemde geïsoleerde omkasting plaatsen om de transportbanden. Dit systeem heeft het warmtebedrijf zelf al getest en de eerste resultaten geven zowel volgens Warmtebedrijf Ede als de OddV aan dat deze oplossing de geluidsoverlast inderdaad zal verhelpen.

Biomassa

Maatregelen tegen geluidsoverschrijding biomassacentrale Geerweg

Warmtebedrijf Ede moet maatregelen treffen nu blijkt dat ze de geluidsnormen overschrijden.

Gisteren verzond de OddV een ‘voornemen tot handhaving’ aan Warmtebedrijf Ede: een brief waarin de omgevingsdienst aangeeft te gaan handhaven als de overtreding van de geluidsnormen niet aangepakt wordt. Dat betekent ook dat de OddV binnenkort nieuwe geluidsmetingen uitvoert om te kijken of de oplossing van Warmtebedrijf Ede inderdaad het gewenste effect heeft. 

Warmtebedrijf Ede geeft aan afhankelijk te zijn van de levertijd van de leverancier, maar schat dat de volledige omkasting uiterlijk in december geplaatst zal worden. De kans is dus groot dat het bedrijf voldoet aan de termijn van acht weken. Omwonenden van de centrale zijn hiervan per brief op de hoogte gesteld.

Bureau Spotlight is op zoek naar omwonenden die in december hun mening willen geven over de getroffen maatregelen tegen de geluidsoverlast. Ben je of ken je een omwonende? Stuur een mailtje naar [email protected], dan nemen we contact met je op!

JournalistiekTheater_CULTURA_bureauspotlight_STUDIOSAVAN_46 cropped

Fleur Bubbert

Onderzoeksjournalist

Fleur Bubbert is freelance journalist. Voor Bureau Spotlight onderzocht ze onder andere de Edese biomassacentrales en de lhbti-inclusie in …
Profiel-pagina