Biomassa

Deel van Dossier

Biomassacentrales

Dit verhaal is mede tot stand gekomen door steun van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

Via de blauwe deur lopen we de trappen op naar het leslokaal waar binnenkort een experience moet komen om biomassacentrales uit te leggen aan geïnteresseerden. Via de ramen is de gigantische installatie te zien. Meterslange zilverkleurige buizen, een gigantische verbrandingsoven en een fel oranje vloer met blauwe lijnen. Bakken met verschillende houtsnippers laten zien wat er verbrand wordt in de oven, en aan de muur hangt een tekening van het warmtenet van Ede, met zowel zonne- en windenergie als biomassa. Aan de tafel zitten social engineer Rik Timmermans, communicatieadviseur Lotte Wander, strategisch adviseur Wilhelm Doeleman en contentspecialist Frits van den Heijkant. 

Anders dan anderen

Warmtebedrijf Ede wil graag in gesprek, zodat ze opheldering kunnen geven over hun werkwijze. Met de nationale discussie over de bijstook van biomassa in kolencentrales willen ze niet vergeleken worden. “We hebben hier echt last van de grote partijen die vanuit Amerika en Canada complete bomen importeren en verbranden. Je ziet dat in het debat voornamelijk die kant wordt belicht”, vertelt Doeleman. Een instemmende blik komt van Wander. “Dat is een discussie waar wij helemaal niet in zitten, omdat wij alles doen met lokaal en regionaal hout.” Ongeveer 70 procent van het resthout dat wordt verwerkt in Ede is lokaal tuinafval dat afvalbedrijf ACV aanlevert. Het overige deel komt van landschapsbeheer. Het gaat hierbij om de Amerikaanse Vogelkers.

Wander legt uit dat Warmtebedrijf Ede geen opdracht geeft aan landschapsbeheerders voor de levering van hout, maar dat zij inkopen wat er aangeboden wordt. Er worden op die manier geen bomen gekapt voor de stook van biomassa. “Alle bos- en landschapsbeheerders moeten zich houden aan de Wet Natuurbescherming. Op basis daarvan bepalen zij of ze een boom rooien, onderhouden of gewoon laten staan. Mensen denken dat er hele bossen in de oven gaan. Dat is hier niet het geval.” Dat betekent dat de stam van de boom niet zomaar wordt verbrand in de bio-energie installatie, maar dat deze bijvoorbeeld naar een meubelmaker gaat. Warmtebedrijf Ede koopt alleen het zogeheten resthout in, de takken bovenin de boom die nergens anders voor gebruikt worden.

 

Uitstoot

De biomassacentrale bij park Reehorst bestaat voor de helft uit filters. Volgens Wander is het technisch onmogelijk dat omwonenden last hebben van roetdeeltjes. “Op het moment dat mensen dat aan ons doorgeven checken we alles, van de ketel tot een geurcheck in de omgeving.” Daaruit komt naar voren dat de geuroverlast niet van de biomassacentrale afkomstig is. In minder dan 1% van de draaitijd van de ketel is er sprake van onvolledige verbranding en kan er kort een houtkachelgeur waargenomen worden. “Wanneer wij, zoals je op het filmpje zag, een onvolledige verbranding hebben, zijn wij daar altijd heel open en eerlijk over”. Zo zegt Warmtebedrijf Ede langs de deuren te gaan als er iets mis is met de verbranding.

Biomassa

Hoe vervuilend zijn de biomassacentrales in Ede?

In Ede staan drie biomassacentrales. De vierkante gebouwen moeten voor duurzame energie zorgen, maar klopt dat wel? Spotlight zoekt het uit.

Bij volledige verbranding komt er voornamelijk waterdamp uit de schoorsteen, de bekende rookpluim. Verder komt er wel CO2 mee, maar daar zijn geen normen voor. Voor de overige vrijkomende stoffen is wel een norm. “Nederland heeft het strengste activiteitenbesluit ter wereld als het gaat over de uitstoot. Niet van Europa, maar de wereld. Wij voldoen hier aan.”

De rest van de stoffen die vrijkomen bij de verbranding van biomassa, wordt door verschillende filters opgevangen. In een afgesloten container worden deze stoffen afgevoerd naar een speciaal bedrijf. De zogeheten vliegas wordt bijvoorbeeld verwerkt in beton en cement.

Niet goed, wel beter

Dat biomassa niet dé ultieme oplossing is, weten de mensen bij de biomassacentrale ook. “Kijk, great is the enemy of good. Alle oplossingen die worden aangeboden, worden zo onder een vergrootglas gelegd. Ze zijn niet great, maar ze zijn wel beter dan wat we nu hebben.” Wilhelm sluit zich daarbij aan. “Als je het hebt over de betaalbaarheid van de energietransitie, dan heb je biomassa gewoon nodig. Anders kan de gemiddelde Nederlander dat ook niet betalen”. 

Wander voegt daar aan toe dat ze juist om deze reden ook de restwarmte van Edese bedrijven aansluiten op het warmtenet, evenals collectieve zonnewarmte. “Daarnaast loopt de vergunningsaanvraag voor een boring naar aardwarmte. Meer duurzame bronnen op het warmtenet maken het net nog robuuster en het aandeel biomassa kan hierdoor op termijn omlaag.” 

Toekomstplannen

Alleen biomassacentrales zijn niet de oplossing. Warmtebedrijf Ede kijkt vooruit naar een combinatie van onder andere zon en wind. “Biomassa is dan de back-up”, legt Timmermans uit. “Voor onze technische inspiratie kijken we naar Zweden, maar wij willen ook kijken naar wat hier kan. Wat is voor ons toekomst en klimaatbestendig? Wat is goed beheer? Daarom kijken we bijvoorbeeld naar Wilgenplantages. Daar kunnen we dan oogsten wanneer wij het nodig hebben”. 

Ook over de uitstoot van de CO2 wordt nagedacht. Op dit moment komt er nog een deel van deze CO2 vrij de lucht in, maar in de toekomst ziet dat er anders uit. “We willen dat er uit halen en in tanks doen. Je hebt bijvoorbeeld in de glastuinbouw agratoren staan. Die draaien om CO2 uit te stoten voor de groei van planten. Maar het kan ook gewoon in de frisdrank. Dan krijg je een echte circulaire economie en kunnen we elkaar helpen in die transitie. 

Oproep

We zijn benieuwd naar jullie expertise en verhalen. Weet jij meer over het verschil tussen de Biomassacentrales in Ede en andere locaties? Wil je jouw ervaringen en mening met ons delen? Stuur dan een mail naar [email protected].

 

Voordat je verder leest

De Foodvalley verdient goede journalistiek die dieper graaft. Maar journalistiek kost geld. Steun Bureau Spotlight en draag bij aan sterke onderzoeksjournalistiek!

Ik lees eerst het stuk verder

JournalistiekTheater_CULTURA_bureauspotlight_STUDIOSAVAN_46 cropped

Fleur Bubbert

Onderzoeksjournalist

Fleur Bubbert is freelance journalist. Voor Bureau Spotlight onderzocht ze onder andere de Edese biomassacentrales en de lhbti-inclusie in …
Profiel-pagina
Mevrouw-Wolff

Mirjam Wolff

Onderzoeksjournalist

Mirjam Wolff is freelance journalist en als onderzoeksjournalist werkzaam voor de redactie.
Profiel-pagina
Lees 2 reacties