Waarom moet er iets veranderen? 

Er is al een tijd lang tekort aan brandweermensen die binnen een straal van twee minuten van de kazerne in het Centrum wonen. De brandweerlieden die wel beschikbaar zijn moeten daardoor een flink aantal overuren draaien. Ze zijn namelijk verplicht om elke drie weken één week lang 24/7 oproepbaar te zijn en moeten daarbij in twee minuten op de kazerne zijn. Met de overuren wordt de arbeidstijdenwet overschreven. Dat wordt zelfs bevestigd door een uitspraak van het Europees Hof (de hoogstgeplaatste rechterlijke instantie van de Europese Unie).

Zowel de aanrijtijd als de oproepbaarheid  zijn niet meer mogelijk. Simpelweg omdat de brandweerlieden in het weekend en de avonden thuiswerken en daarmee aanrijtijd verliezen en nieuwe brandweermensen niet binnen de cirkel van twee minuten aanrijtijd een geschikte, betaalbare woning kunnen vinden.

Dit is de reden waarom de kazerne Ede Centrum 24/7 bemenst moet worden. Volgens de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) is er dan geen noodzaak meer op de brandweerpost Stadspoort open te houden. Zij zijn overtuigd dat er dan de klok rond voldoende brandweerzorg geleverd kan worden vanuit de kazerne in het centrum. Momenteel is de kazerne Stadspoort alleen open in de avond- en nachturen en in het weekend.

Petitie

De sluiting van de kazerne aan de Stadspoort gaat niet zonder slag of stoot. De omwonenden maken zich zorgen over hun veiligheid. Volgens hen zal de sluiting levens kosten en daarom dienden ze een petitie in met 1688 handtekeningen bij brandweercommandant Anton Slofstra. Hij snapt de zorgen, maar vindt ze tegelijkertijd ook onnodig. “De brandweerzorg zal verschuiven, maar dat betekent niet dat de zorg minder wordt.” 

“We mogen daar in de communicatie best wat duidelijker in zijn”, vertelt Slofstra. “Het is een logisch gevolg dat als je een post verschuift dat de brandweer net iets minder snel komt, maar voor de totale dekking van de gemeente ga je in de plus.” 

Ede breidt zich in de komende jaren uit richting het noordwesten. Wanneer de brandweerkazerne in het centrum van Ede 24/7 bezet is met voldoende brandweerlieden, wordt de dekkingsgraad, volgens Slofstra, breder en kan de brandweer snel genoeg op locaties zijn waar het nodig is. Toch zijn er altijd uiterste gebieden die het minst goed gedekt zullen zijn. Dat kan je niet voorkomen. “De vraag is dan wat je referentiekader is”, meent Slofstra. ‘Is dat hoe het was? Of hoe het mag zijn in de toekomst?’ 

 

Goede brandweerzorg

De eerder genoemde zorgen van omwonenden, dat de sluiting levens zal kosten, is enigszins begrijpelijk wanneer je kijkt naar de grafiek in het eerdere artikel van Bureau Spotlight. Deze toont aan dat de brandweerkazerne de enige is die een stijging heeft in het aantal uitrukken. Hoewel uitrukken volgens Slofstra wel belangrijk zijn, moet het volgens hem niet de boventoon voeren. “Voor ons is het veel belangrijker om te kijken naar het gebied dat je kunt bestrijken vanuit een brandweerpost. Hoe snel kan ik ergens zijn? Dat zou op dit moment prima te managen zijn vanuit de kazerne in Ede Centrum. Daarnaast is de snelheid van het detecteren van een brand nog veel belangrijker.” 

 

“In Nederland hebben we ongeveer 960 uitrukposten, daar kan je 2000 posten van maken, maar daar wordt de brandweerzorg niet twee keer zo goed van, maar wel twee keer zo duur. We moeten focussen op het behouden van goede brandweerzorg. Een campagne van rookmelders, zodat de brand 15 minuten eerder kan worden opgemerkt, heeft veel meer rendement dan een extra brandweerpost die er twee minuten eerder kan zijn.” Volgens de Slofstra moet de vraag zijn: Hoe kan je goede brandweerzorg leveren voor aanvaardbare kosten?

Toch stond er in documenten van de raadsvergadering dat de paraatheid beter is als de Stadspoort open blijft. “Natuurlijk is de paraatheid beter”, vertelt Slofstra. “Iedere post die open is, waar mensen zitten die goed zijn opgeleid, draagt bij aan paraatheid. Zo simpel is het. Je moet jezelf alleen wel afvragen of dat op het gebied van kosten en baten noodzakelijk is. Ik zou het, als commandant, prima vinden als we eerst alle brandweerzorg voor 100% inrichten en dan kijken naar hoeveel geld de gemeente nog overhoudt voor andere zaken, maar zo zit de wereld niet in elkaar.”

Waarom de kazerne aan de stadspoort moet sluiten

Op dit moment gaat er veel aandacht naar de post Stadspoort. Anton Slofstra heeft er begrip voor. “Het is echt niet leuk voor de vrijwilligers. Zij hebben daar al 25 jaar hun ziel en zaligheid aan besteed en dan komt er ineens iemand met een plan dat ze misschien niet meer nodig zijn. Dat doet pijn. Maar het sluiten van de Stadspoort is niet de hoofdzaak van het plan. Het plan is er omdat de situatie op de Breelaan gewoon echt niet meer kan. Het mag wettelijk niet. Om dit op te lossen, moet de kazerne 24/7 bezet worden. Door de publiciteit met betrekking tot het mogelijk sluiten van Stadspoort als gevolg hiervan wordt de focus te veel verlegd naar deze post.”

De Kazerne aan de Stadspoort is 25 jaar geleden ontstaan vanwege ongeveer hetzelfde probleem. Ook toen kon de kazerne in het centrum niet 24/7 bezet worden. “De discussie is niet nieuw”, legt Slofstra uit. “De oplossing van toen is nu niet meer houdbaar.” 

“Kijk van mij mag je de post gewoon openhouden, maar deze kost wel 1,5 a 2 ton per jaar. Als ik in de gemeenteraad zat, zou ik dat anders willen besteden. Ik dat de post open moet blijven, maar dan moet ik wel een verhaal hebben waarom.”

De toekomst

Uiteindelijk veranderen de aanrijtijden wel, maar lijkt het vooral een afweging in de kosten en baten te zijn. De 24-uurs bezetting is niet het eindstation voor de brandweer in Ede. In de toekomst is er een voorstel om een nieuwe centrale kazerne te bouwen. Hiervoor is vanuit de brandweer een vlekkenplan aangeleverd. In het perfecte scenario zit de brandweerkazerne in het donkergroene gebied. Momenteel is de gemeente bezig met een zoekopdracht in dat gebied, maar voordat er een spiksplinternieuwe kazerne staat, zouden we zomaar eens drie jaar verder kunnen zijn.

De afbeeldingen tonen aan wat de ideale plekken zijn voor een nieuwe kazerne. Wanneer de nieuwe brandweerpost een plek kan vinden in het donkergroene gebied kan de brandweer op de meest optimale wijze werken. 

Wil jij je zorgen delen? Heb je informatie waar wij in kunnen duiken? Of weet je meer over de plannen rondom de brandweer in Ede? Wij horen het graag: [email protected]

Mevrouw-Wolff

Mirjam Wolff

Onderzoeksjournalist

Mirjam Wolff is freelance journalist en als onderzoeksjournalist werkzaam voor de redactie.
Profiel-pagina