De Biblebelt: een veelgehoorde term, ook deze coronacrisis. De meeste gemeenten in de Foodvalley horen erbij. De kerk speelt een grote rol in het leven van veel inwoners, mede door de structuur van samenkomsten. Maar corona zet juist het samenzijn onder druk: in grote groepen verspreidt het virus zich snel. Dat de coronacrisis een noodzakelijk aanpassingsvermogen van de kerken heeft gevraagd staat vast,  maar in hoeverre sijpelt dit door in de religieuze gemeenschappen die zo kenmerkend zijn voor de regio?

De Biblebelt
Vaak wordt gesproken over de Biblebelt, maar hoe bepaal je welke plaatsen hier exact bij horen? Over het algemeen gebeurt dit op basis van de politieke voorkeur van inwoners. Op de Biblebelt stemmen veel mensen tijdens verkiezingen op de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) of de ChristenUnie (CU). Het RIVM bestempelt een gemeente als christelijk wanneer meer dan twintig procent van de stemmen naar de SGP of CU gaat.

In de Foodvalley betekent dit dat Barneveld (34,35%), Veenendaal (23,88%), Rhenen (21,94%), Ede (22,96%), Renswoude (29,12%) en Scherpenzeel (28,31%) aangemerkt kunnen worden als Biblebelt. Nijkerk (17,13%) en Wageningen (4,95%) worden volgens de maatstaven van het RIVM niet aangemerkt als christelijke gemeenten.

Golfbeweging

De afgelopen maanden bleek dat het coronavirus christelijke gemeenten niet overslaat. Aanscherpingen en versoepelingen van de coronamaatregelen wisselden elkaar af, telkens afgestemd op de actuele situatie in Nederland. Kerkgemeenschappen golven in meer of mindere mate mee met die stand van zaken. Sommige kerken sluiten de deuren, maar onder andere op Urk wordt het geloof belangrijker gevonden dan de coronamaatregelen.

Bureau Spotlight duikt in de geloofsbeleving in de Foodvalley de afgelopen coronamaanden en hoe kerkgemeenschappen naar de toekomst kijken. Lopen de leden weg, nu mensen niet iedere zondag in de kerk te vinden zijn? Of zoeken mensen in lastige tijden juist naar zingeving en weten ze op die zoektocht de weg naar de kerk te vinden? Wat verwachten kerken de komende maanden, maar ook: hoe kerkelijk is de Foodvalley nog over tien jaar?

Bij elkaar als het kan
Eerder dook Bureau Spotlight in de werkwijze van religieuze gemeenschappen in Ede. Uit een rondgang bleek dat de meeste gemeenschappen bij de start van de coronacrisis overstapten op digitale alternatieven, ondanks dat ze veel waarde hechtten aan samenzijn. Bij lichte versoepelingen werd vaak besloten om bijeenkomsten in beperkt gezelschap te faciliteren of zelfs aan te moedigen.

ARTIKEL: Religie in coronatijd: digitaal als het moet, bij elkaar als het kan

Kerkgang na corona

Uit onderzoek van het Nederlands Dagblad en de Evangelische Omroepblijkt dat iets meer dan vijftien procent van de kerkgangers tijdens de coronacrisis afhaakte bij online kerkdiensten. Dertig procent van de jongvolwassenen (18-35 jaar) zegt na de coronacrisis minder vaak naar de kerk te gaan. 3,8% van alle mensen die meededen aan het onderzoek geeft aan geen fysieke kerkdiensten meer te bezoeken na de coronacrisis.

Wat gebeurt er bij jou in de kerkelijke gemeente: haken leden af of wordt de verbinding met de kerk juist sterker? En ga jij zelf nog naar de kerk, zodra de deuren weer wagenwijd open staan? We horen het graag. Laat een reactie achter op Facebook of Instagram óf stuur een mailtje naar [email protected].

Bart

Bart Gilhuis

Onderzoeksjournalist

Profiel-pagina
Logo Bureau Spotlight

Suzan van Loenen

Profiel-pagina