Het aantal studenten op de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) groeide in studiejaar 2018-2019 met maar liefst 25 procent, voornamelijk door de nieuwe opleiding hbo-ICT en een aantal nieuwe deeltijdopleidingen. Toch lijkt het voorbij met de groei van de CHE: de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting verwacht tot studiejaar 2026-2027 een krimp van 22 procent in studentenaantallen. Dat gaat gepaard met een krimp van 10 procent uitwonende studenten in Ede. 

Het aantal CHE-studenten dat in Ede komt wonen, neemt af door bijvoorbeeld de invoering van het leenstelsel. Tegelijkertijd komen er meer WUR-studenten in Ede wonen vanwege de krapte op de Wageningse studentenwoningmarkt. De landelijke prognose is dat de groei van Wageningse studenten niet leidt tot een tekort aan kamers in Ede, maar dat deze in totaal juist met 10 procent afneemt tot studiejaar 2026-2027. Toch wil Ede meer studentenhuisvesting realiseren. Wageningen kan door de aldoor groeiende Wageningen Universiteit (WUR) op den duur niet meer zelf alle studenten opvangen en kijkt nu naar Ede voor hulp.

Wageningen_University_-_Building_Lumen

Opbouwen tegen de groeiende studentenstroom

Wageningen bouwt hard om een groeiend aantal studenten onderdak te bieden. Hoeveel extra kamers komen er de komende jaren bij, en is het genoeg?

De plannen

In 2013 zijn drie studentenflats op de Kenniscampus in het zuiden van Ede gebouwd. Een locatieonderzoek van de gemeente moet duidelijkheid geven over mogelijke plaatsen voor de bouw van extra studentenkamers. Toch is het vanwege de landelijke prognose de vraag in hoeverre dit nodig is, omdat de voorspelling nu is dat het aantal CHE-studenten dat in Ede komt wonen harder afneemt dan de toename van WUR-studenten in Ede.

Gemeente Ede bereidt zich desondanks voor op een groei aan het aantal studenten dat vanuit Wageningen in de stad wil komen wonen, omdat de gemeenten Ede en Wageningen samen met de WUR en studentenhuisvester Idealis vanuit een eigen prognose toch een toename van het aantal uitwonende studenten in Ede verwacht. Waar Ede voorheen slechts meekeek met de plannen van Wageningen op het gebied van studentenhuisvesting, is de gemeente sinds 2019 actief betrokken. 

“Het locatieonderzoek is een manier om te anticiperen op iets wat we denken dat er gaat gebeuren, op de termijn van vijf tot zeven jaar,” vertelt Dion Thielen, beleidsadviseur wonen en economie bij gemeente Ede. “Met de procedure, het bouwen en de omgevingsdialoog ben je zo een aantal jaren verder. Het is zaak om op tijd te beginnen. Met name ten zuiden van Ede worden veel studenten gehuisvest”, zegt Thielen. Vanwege het treinstation en de relatief korte afstand tot de campus van Wageningen lijken het zuiden van Ede en Bennekom een interessante omgeving voor studentenhuisvesting. Het centrum van Ede lijkt daarentegen geen optie. “Dat is zo ver weg van de Wageningse campus, dat studenten naar Wageningen verhuizen zodra ze daar iets kunnen vinden”, zegt wethouder wonen – Lex Hoefsloot. “Daar zit geen verdienmodel in, want dan heb je veel leegstand.”

Onzekerheid

Hoewel er al een locatieonderzoek wordt uitgevoerd, is het nog niet bekend of de gemeente überhaupt instemt met het plan om extra huisvesting te realiseren voor WUR-studenten. Wethouder Hoefsloot is hier positief over, maar weet ook dat er leden van het college zijn die liever niet meer studenten naar Ede zien verhuizen. Het college heeft hier nog geen definitief standpunt over ingenomen.

Of er uiteindelijk extra studentenhuisvesting gaat komen, is dus nog de vraag. Ook is nog onbekend om hoeveel studentenwoningen het zal gaan en op welke termijn deze gerealiseerd moeten worden. Idealis hoopt in ieder geval in studiejaar 2024-2025 één locatie te realiseren in Ede. Hoewel Ede zich dus voorbereidt op een toename aan studenten, zijn de plannen nog vaag en is het met de prognose in het achterhoofd nog onduidelijk of de bouw van meer studentenkamers überhaupt nodig is.

Ook kunnen de stikstofregels nog roet in het eten gooien, want Ede grenst aan een groot Natura 2000-gebied: de Veluwe. Daar moet in de bouw rekening mee gehouden worden. “Er zijn allerlei woningbouwprojecten die vertraging oplopen. We zitten met zijn allen te wachten tot de regering eruit is en welke maatregelen ze specifiek gaan nemen”, zegt Hoefsloot. Het is wat dat betreft een spannende tijd voor de bouw. Toch overheerst bij Hoefsloot het vertrouwen in een oplossing voor de toekomst en gaan de voorbereidingen op de studentenstroom gewoon door. 

CHE blijft belangrijkst

CHE-studenten hoeven zich geen echter zorgen te maken, stelt beleidsadviseur Thielen en wethouder Hoefsloot. Mocht er onverhoopt toch kamerkrapte ontstaan, dan blijven hun woonbelangen belangrijk. “Als studenten van de CHE aangeven dat ze heel graag op kamers willen in Ede, dan gaan wij ons best doen om dat te faciliteren. De CHE hoort gewoon in alle opzichten bij Ede”, aldus Hoefsloot. Wageningse studenten mogen deze studenten niet verdrukken. Maar er zijn geen directe afspraken gemaakt met studentenhuisvester Idealis over bijvoorbeeld voorrang voor CHE-studenten en het belang van hun toegang tot de woningmarkt, dus een garantie op een kamer hebben de CHE-studenten (nog) niet.

Bureau Spotlight doet onderzoek naar woningnood onder studenten in Ede en Wageningen. Heb jij vragen, tips of wil je reageren? Stuur dan een mail naar [email protected].

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
JournalistiekTheater_CULTURA_bureauspotlight_STUDIOSAVAN_46 cropped

Fleur Bubbert

Onderzoeksjournalist

Fleur Bubbert is freelance journalist. Voor Bureau Spotlight onderzocht ze onder andere de Edese biomassacentrales en de lhbti-inclusie in …
Profiel-pagina