Het Binnenveld in Gelderland

“Veel chagrijn, irritaties en maar weinig actie” Wat levert overleg over het Binnenveld nog meer op?

De Edese wethouder Jan Pieter van der Schans deelt voor het eerst zijn visie op het gebied en waar de ruimtelijke ontwikkeling volgens hem spaak loopt

Natuurgebied De Hooilanden in Het Binnenveld

Woningen, natuur of landbouw? De Binnenveldpuzzel blijkt moeilijk op te lossen

Wat staat er op het spel? Alle grote problemen van dit moment, van woningbouw tot landbouwtransitie en stikstofreductie, komen in het Binnenveld samen

Het Binnenveld is exemplarisch voor Nederland

Niet alleen in het Binnenveld, maar overal in Nederland staan natuurgebieden onder druk vanwege woningbouw en landbouw, stelt Rijkswaterstaat. Zo is dit stukje in de Gelderse Vallei exemplarisch voor de complexe uitdagingen waar gemeenten anno 2024 mee worstelen. Door op dit gebied in te zoomen wil Bureau Spotlight laten zien in welke spagaat de Nederlandse gemeentepolitiek zit.

Energietransitie, woningbouw en inspraak

Lokale overheden kregen de laatste decennia steeds meer verantwoordelijkheden vanuit de Rijksoverheid toegeschoven. Zo raken zij belast met taken voor onder andere het klimaatbeleid, de energietransitie en woningbouw, maar krijgen nauwelijks de vrijheid om zelf invulling te geven aan dit beleid, blijkt uit diverse publicaties. Daarnaast krijgen burgerparticipatie en inspraak een steeds grotere rol in lokale besluitvorming middels de Omgevingswet en Wet versterking participatie op decentraal niveau. De combinatie van meer taken, minder autonomie en inwoners meer betrekken bij besluitvorming, illustreert de spagaat van gemeenten.

Twee provincies en vier gemeenten

Tegelijkertijd is het Binnenveld een uniek in Nederland. Het gebied strekt zich namelijk over twee provincies (Utrecht en Gelderland) en vier gemeenten (Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal). Al deze overheden hebben voor dit gebied hun eigen doelen voor ogen, waaronder stikstofreductie en natuurherstel, maar ook woningbouw, energieopwekking en mobiliteit. Om al deze plannen te realiseren is in ieder geval 1000 hectare extra ruimte nodig. Dat zijn meer dan 1500 voetbalvelden. De opgaven kunnen dus onmogelijk allemaal worden verwezenlijkt, omdat er simpelweg geen ruimte is of omdat deze bijvoorbeeld tegenstrijdig aan elkaar zijn. Kortom; alle grote problemen van dit moment komen in dit relatief kleine gebied samen. 

Doe mee!

Heb jij een vraag of een tip die ik moet uitzoeken? Weet jij meer over de rol van Wageningen Universiteit of de eventuele komst van een treinstation aan de rand van het Binnenveld? Stuur mij dan een mail op [email protected].