Beeld ter illustratie

Hoe de Gemeente Ede de wet overtreedt door daklozen te weigeren

Deze winter kunnen daklozen gebruik maken van nachtopvang op het terrein van het Leger des Heils. Maar lang niet iedereen is welkom.

De gemeente stelt dat Bureau Spotlight de uitspraak van de wethouder, “Mensen die ‘geen binding met de regio’ hebben worden geweigerd”, niet in de juiste context hebben geplaatst. In een reactie nuanceert de gemeente het zo:

“Een gemeente mag een dak- of thuisloze een opvangplek niet ontzeggen omdat diegene niet uit die stad of gemeente komt. De aangesproken gemeente regelt waar nodig een eerste opvangplaats (in de eigen gemeente of bij een andere gemeente) en onderzoekt in welke gemeente een opvangtraject de meeste kans van slagen heeft. Wethouder Hoefsloot heeft zijn uitlating in die context gedaan. Hulpverleners gaan hen wel begeleiden naar opvang in de gemeente waar ze vandaan komen. De gemeente betaalt bijvoorbeeld ook een treinkaartje voor die persoon als hij naar zijn ‘eigen gemeente’ teruggaat.”

Volgens de gemeente is dat in lijn met hetgeen in de wet staat. “Het uitgangspunt is dat we kijken waar in eerste instantie de hulp het beste kan worden geboden. Dat voelen wij als onze verantwoordelijkheid.”

Hoewel een verder gesprek met de gemeente nog op zich laat wachten, hoopt Bureau Spotlight dit zo snel mogelijk verder te kunnen bespreken met gemeente Ede.

Dak- en thuislozen
5LG5OdcO

Romee Boots

Onderzoeksjournalist

Romee Boots is freelance journalist en schrijft over de meest uiteenlopende religieuze overtuigingen. Daarnaast schrijft ze ook voor …
Profiel-pagina
JP3

Jan Peter Schouten

Voormalig hoofdredacteur (t/m december 2021)

Jan Peter Schouten is hoofdredacteur van Bureau Spotlight. Tevens doet hij als onderzoeksjournalist ook zelf onderzoek naar zaken die …
Profiel-pagina