Voorzitter van milieu-organisatie Mobilisation for the environment (MOB) Johan Vollenbroek begon de bijeenkomst met een lading kritiek op de Edese biomassacentrales. Hij roept op tot strengere normen voor de kleine centrales, omdat ze volgens hem te veel schadelijke stoffen mogen uitstoten. Vollenbroek heeft kritiek op het aantal filters in de centrales en vindt hij dat er meer gedaan kan worden om de uitstoot te beperken. Ook betwijfelt hij of de biomassa die verbrand wordt wel uit Ede en omliggende gemeenten komt, omdat Vollenbroek van mening is dat het onmogelijk is om uit deze kleine regio genoeg hout te halen.

Omgevingsdienst De Vallei (OddV) laat weten dat niet alles goed gaat bij de biomassacentrales: op twee plaatsen werd eerder zonder vergunning biomassa opgeslagen. Dit zorgde voor brandgevaar en leidde tot de opheffing van één van de locaties en een tijdelijke vergunning voor de tweede locatie. Maar ook daar gaat niet alles goed. De regels van de tijdelijke vergunning worden overtreden, zoals het te hoog opstapelen van de biomassa. OddV laat ook weten dat Warmtebedrijf Ede in het verleden haar incidenten niet meteen meldde, terwijl dit wel verplicht is. Een incident waarbij overlast veroorzaakt werd door het verbranden van nat hout, leidde tot een dwangsom van 20.000 euro voor de centrale aan de Knuttelweg. 

Warmtebedrijf Ede

Ook directeur van Warmtebedrijf Ede, Valentijn Kleijnen, gaf een presentatie. Hierin stipte hij aan wat juist wel goed gaat met de biomassacentrales, doordat de stikstofuitstoot verminderd zou worden. Ook lichtte Kleijnen de toekomstvisie van Warmtebedrijf Ede toe, waarin biomassa op den duur uitgefaseerd wordt en wordt vervangen voor alternatieven als aardwarmte en restwarmte.

Opvallend was dat de gemeenteraad nog veel vragen had. Het is de raadsleden onduidelijk welke filters er zijn toegepast in de biomassacentrales, waar het hout vandaan komt en in hoeverre biomassa schoner is dan aardgas. Deze basale vragen lijken na zeven jaar pas te spelen, en een heel helder antwoord kwam er vanuit Warmtebedrijf Ede niet. Er werd niet specifiek toegelicht welke filters er in welke centrales zijn toegepast, uit welke gemeenten de biomassa komt of wanneer de technieken van Warmtebedrijf Ede goed genoeg zijn om biomassa schoner te maken dan aardgas. Deze zogenoemde expertbijeenkomst leek vooral een bevestiging van het gebrek aan kennis dat de gemeente over de biomassacentrales heeft.

Je kijkt de bijeenkomst hier terug.

Biomassa

Deel van Dossier

Biomassacentrales

In Ede staan drie biomassacentrales. De vierkante gebouwen moeten voor duurzame energie zorgen, maar klopt dat wel? Spotlight zoekt het uit.

JournalistiekTheater_CULTURA_bureauspotlight_STUDIOSAVAN_46 cropped

Fleur Bubbert

Onderzoeksjournalist

Fleur Bubbert is freelance journalist. Voor Bureau Spotlight onderzocht ze onder andere de Edese biomassacentrales en de lhbti-inclusie in …
Profiel-pagina