Tiny-house

Deel van Dossier

Tiny Houses

Dit artikel is mede tot stand gekomen met steun van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

Tiny Houses Ede begint in 2016 met het initiatief om in de gemeente tiny houses te plaatsen, letterlijk: kleine huizen. Vaak leven de mensen in deze miniwoningen op een ecologische en duurzame manier. Soms zelfs zonder aansluitingen van gas, water en elektriciteit. Inmiddels is het drie jaar later en is de energie op volgens Nelleke Stark, één van de kartrekkers. “We hebben geen puf meer, want er lijkt gewoon niets uit te komen.”

Wat is een tiny house?
De definitie voor een tiny house is lastig vast te leggen. Marjolein Jonker (tiny house-pionier in Nederland) heeft het op de volgende manier omschreven: ‘Tiny houses zijn primaire, volwaardige woningen op kleine schaal. Ze worden bewust gebouwd en bewoond vanuit de behoefte een meer eenvoudig leven te leiden, minder gericht op consumeren en met een kleinere ecologische voetafdruk. Bij het ontwerp en de bouw van de kleine woningen wordt slim gebruik gemaakt van ruimte en innovatieve technologieën. Een tiny house is maximaal 50 vierkante meter, idealiter (deels) zelfvoorzienend, van goede kwaliteit en esthetisch gebouwd, functionerend als fulltime bewoonde woning. Mobiel zijn is daarbij geen voorwaarde, maar vaak een middel. Volledig off-grid zijn is een mogelijkheid, maar geen eis.’

Heel complex

De Edese coalitie (CDA, ChristenUnie, GemeenteBelangen, GroenLinks en VVD) zegt in het bestuursakkoord 2018-2022 experimenten met nieuwe en flexibele woonvormen ruim baan te geven en snelle duidelijkheid over de mogelijkheden en onmogelijkheden te bieden.

Toch staan er nog altijd geen tiny houses in Ede. Niek van den Brink, raadslid van de ChristenUnie heeft al eerder aan de bel getrokken met een vragenuurtje over de locaties van de tiny houses. Hij is van mening dat het plan heel complex is. “Het is een vrij specifiek project en dat moet aan bepaalde regelgeving voldoen. Daarbij wil de groep ook een flink stuk grond. Als je dan agrarische grond hebt, zit je met agrarische ontheffingen. Je kunt niet te dicht bij een bedrijf bouwen, want dan zit je weer met de stankcirkels en ga zo maar door.”

Oneerlijk

Van den Brink legt uit dat de gemeente in een constant dilemma zit. “De vraag is welke regels mag je als gemeente loslaten en welke moeten we vasthouden. Je kan niet zomaar alle ontheffingen verlenen. Als er in de gemeentelijke visie staat dat je alleen mag bouwen in het buitengebied als je andere bebouwing ter plaatse sloopt (rood-voor-roodregeling), dan kun je er dus eigenlijk geen tiny house neerzetten. Tegelijkertijd worden andere stukken grond verpacht aan boeren. Daarmee loopt gewoon een contract, dat kun je niet zomaar beëindigen.”

Eerder meldde de gemeente om te proberen zoveel mogelijk ontheffingen te verlenen. Nelleke Stark vindt de eisen die de gemeente stelt heel moeilijk. “Het voelt heel oneerlijk, omdat er geen duidelijke richtlijnen of regelgeving is. Daardoor valt onze pilot elke keer tussen wal en schip.”

In 2021 wordt de nieuwe omgevingswet van kracht en dat zou wel eens verandering kunnen brengen in de situatie. “Je moet dat zien als een mengpaneel. Wanneer er dan een groep is die tiny houses wil plaatsen, kan de gemeente bepaalde regelgeving versoepelen als de groep bijvoorbeeld ecologisch en duurzaam te werk gaat. Tegelijkertijd kunnen ze ergens anders de regels dan weer aanscherpen”, legt Van den Brink uit.

Woningnood

In de toekomst zijn tiny houses wel een eventuele oplossing voor de woningnood. Van den Brink: “Dan zitten ze vaak binnen de bebouwde kom en hebben ze ook veel minder grond nodig dan de initiatiefgroep. Dat maakt het voor de gemeente makkelijker.” De initiatiefgroep wil op dit moment een aanzienlijk groter gebied dan binnen de bebouwde kom voorhanden ligt. “Daarbij hebben zij in het ontwerp ook plannen voor een boomgaard en een moestuin.”

Ontmoedigend

“Handig is de gemeente niet geweest”, vertelt Van den Brink. “Eerst zijn alle mogelijke locaties in de gemeente afgezocht, bekeken, bekeken en nog eens bekeken om vervolgens voorstellen te doen die niet aansloten bij de groep. Daardoor is de initiatiefgroep Tiny House Ede terug bij af. Ik snap dat dat ontmoedigend kan werken.” Nelleke Stark heeft haar handen voorlopig van het onderwerp afgehaald. ,,Het werkt allemaal niet mee.”

Op dit moment is wel een nieuw plan ingediend bij de gemeente, Bureau Spotlight blijft dit volgen en meldt het als er updates zijn.

De bekeken locaties
De gemeente Ede is met de initiatiefgroep samen naar verschillende locaties gaan kijken. Vanuit beide kanten waren er positieve en negatieve kanten aan de verschillende stukken grond. Zo kwamen onder meer Kernhem Noord, de Schras in Ederveen en de Westzoom in Lunteren aan bod. Klik hier om een memo van het college te bekijken met daarin ook een overzicht van de locaties.

Oproep

Ben je ook op zoek naar een woning in de Foodvalley, maar lukt het niet? Vertel ons waar je tegenaan loopt. Wij komen graag met je in contact. Daarnaast willen we graag jouw input voor ons onderzoek gebruiken. Heb je aanvullingen, tips of wil je meedenken aan ons onderzoek? We zijn bereikbaar via [email protected].

Voordat je verder leest

De Foodvalley verdient goede journalistiek die dieper graaft. Maar journalistiek kost geld. Steun Bureau Spotlight en draag bij aan sterke onderzoeksjournalistiek!

Ik lees eerst het stuk verder

Mevrouw-Wolff

Mirjam Wolff

Onderzoeksjournalist

Mirjam Wolff is freelance journalist en als onderzoeksjournalist werkzaam voor de redactie.
Profiel-pagina