Eenzaam

Deel van Dossier

Eenzaamheid

Dit verhaal is mede tot stand gekomen door ondersteuning van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

Het gemeentebestuur streeft sinds 2017 naar een substantiële afname van het gevoel van eenzaamheid. Paul van Daalen, woordvoerder van wethouder Willemien Vreugdenhil, benadrukt dat het ‘belangrijk is om te beseffen dat de gemeente geen knop heeft waarmee eenzaamheid opgelost kan worden’. “We leveren daarom alleen een bijdrage aan bewezen effectieve interventies, zoals sociaal cognitieve trainingen, groepsactiviteiten en ontmoeting. Vrijwilligersorganisaties en welzijnsorganisatie Malkander hebben hier een belangrijke rol in.”

De gemeente verwacht dat eenzaamheidsbestrijding om een lange adem vraagt. Om het eenzaamheidsgevoel aan te pakken, heeft de gemeente zich aangesloten bij het landelijke programma ‘Eén tegen eenzaamheid’. Hiervoor heeft minister Hugo de Jonge vorig jaar 26 miljoen euro beschikbaar gesteld om het programma landelijk uit te voeren. Pijlers zijn onder meer het creëren van netwerken, het sluiten van coalities, het betrekken van inwoners en het leren van verschillende aanpakken.

Ede-Centrum, Veldhuizen A en Ede-Zuid zijn de wijken waar eenzaamheid meer voorkomt dan gemiddeld. Dat blijkt uit gemeentelijke monitoring en gegevens van GGD, CBS en RIVM. Daaruit blijkt ook dat eenzaamheid met name voorkomt bij alleenstaanden, eenoudergezinnen met thuiswonende kinderen en bij inwoners met een migratieachtergrond. Met het oog op vergrijzing van de Edenaren neemt de gemeente aan dat de cijfers in de toekomst stabiel blijven of zelfs stijgen.

Steun

Om hiermee aan de slag te gaan, is binnen het budget maatschappelijke ondersteuning van de gemeente 100.000 euro gereserveerd voor 2019. Van Daalen licht toe hoe de ton in Ede wordt besteed: “We willen grofweg de helft gebruiken voor uitbreiding van het initiatief ‘Koffieluitjes’ en aan Stichting Met je Hart, die momenteel nog niet in Ede actief is.” Bij genoemde stichting zorgen lokale teams van vrijwilligers voor waardevolle ontmoetingen voor kwetsbare ouderen. De gemeente wil de stichting graag naar Ede halen en heeft daar geld voor vrijgemaakt.

Het initiatief ‘Koffieluitjes’ in de Indische Buurt is één van de burger- en vrijwilligersinitiatieven in Ede. De gemeente stimuleert dit soort initiatieven en wil deze uitbreiden naar andere wijken. Dat geldt ook voor ‘De Gouden Dagen’ in buurthuis De Meerpaal en de Doe & Leerplaats-dagen in Ede-Zuid.

Huisbezoek

De andere helft van de ton wordt onder meer uitgegeven aan welzijnsorganisatie Malkander, maar ook komt een deel van het geld beschikbaar voor organisaties om het relatief hoge eenzaamheidspercentage in Ede-Centrum tegen te gaan.

Malkander speelt al een grote rol in het aanpakken van eenzaamheid. Zo heeft de welzijnsorganisatie alle thuiswonende senioren van 80 jaar en ouder in de gemeente Ede benaderd voor een huisbezoek. En is contact gelegd met degenen die positief reageerden. Daarnaast werkt Malkander aan een actieplan om eenzaamheid beet te pakken. De organisatie maakt daarbij gebruik van (bestaande) initiatieven en werkt samen met huisartsen en praktijkondersteuners, omdat zij eenzaamheid snel signaleren.

Bovendien bekijkt de gemeente de mogelijkheden bij ‘YourCube’, een initiatief van Netwerk Dien Je Stad. Bij YourCube kunnen vrijwilligers maatschappelijke diensttijd vullen, waarin zij van betekenis kunnen zijn voor een ander en tegelijkertijd iets nieuws leren. De gemeente hoopt dat de organisatie iets kan betekenen wat betreft eenzaamheidsbestrijding.

Mariëlle gelukkig

Eenzaamheid in ‘gelukkig Ede’

Ede is de gelukkigste stad van Nederland, echter blijkt dat 40 procent van de Edenaren eenzaam is. Hoe zit dat? Bureau Spotlight zoekt het uit.

We weten nu waar het geld dat de gemeente beschikbaar stelt naar toe gaat, maar zal het extra geld het verschil maken? Dat zal pas na dit jaar blijken. Binnenkort ronden wij ons onderzoek af en geven wij antwoord op de vraag: Hoe betrouwbaar zijn de gemeten cijfers over geluk en eenzaamheid in Ede? Reageren kan door te mailen naar [email protected].

Voordat je verder leest

De Foodvalley verdient goede journalistiek die dieper graaft. Maar journalistiek kost geld. Steun Bureau Spotlight en draag bij aan sterke onderzoeksjournalistiek!

Ik lees eerst het stuk verder

Savannah

Savannah Borst

Redacteur

Profiel-pagina
Marit

Marit Bos

Redacteur

Profiel-pagina
Lees één reactie