Gemeente Ede heeft Bureau Spotlight laten weten het niet eens te zijn met onze interpretatie van de feiten. Bureau Spotlight hoopt binnenkort met de gemeente in gesprek te gaan om dit verder te bespreken. Lees hier de reactie van de gemeente.

In 2015 is wettelijk vastgelegd dat toegang tot maatschappelijke opvang landelijk is. Dat betekent dat een gemeente een dak- of thuisloze een opvangplek niet mag ontzeggen omdat diegene niet uit die stad of gemeente komt. In 2018 onderzocht het Trimbos instituut of gemeenten zich hier wel aan houden. Daaruit bleek dat maar liefst 58% van de gemeenten de wet overtraden door daklozen te weigeren op basis van regiobinding. Ook Ede werd meegenomen in het Trimbos-onderzoek. 

In een schriftelijke reactie laat gemeente Ede weten dat niet vijf, maar slechts twee mystery-guests de toegang werd geweigerd vanwege een gebrek aan ‘regiobinding’. “Inmiddels is de toegang tot de opvang verschoven van aanbieder naar gemeente. Zo hebben we meer regie op toegang.”

Uit het onderzoek van Trimbos (zie pagina 31) blijkt echter dat vijf mystery-guests geen toegang kregen, waarvan drie expliciet geen overnachtingsplaats kregen vanwege een gebrek aan regiobinding. 

Van de radar verdwenen

Een hulpverlener van het Leger des Heils heeft een schrijnend voorbeeld van een meisje dat op basis van regiobinding werd geweigerd. Ze was in Amsterdam in de prostitutie beland. Omdat ze in Ede mensen kende, kwam ze hiernaartoe om de situatie in Amsterdam te ontvluchten. Gemeente Ede wilde haar niet helpen en stuurde haar weer terug naar Amsterdam. Omdat dat voor haar ook geen optie was, verdween ze van de radar van de hulpverleners. Zo zijn er nog duizenden andere voorbeelden van dak- en thuislozen die tussen wal en schip belanden door regiobinding, stelt de hulpverlener van het Leger des Heils. 

 

Beleidsadviseur Bongers stelt – in tegenstelling tot de uitspraak van wethouder Hoefsloot – dat mensen met een gebrek aan regiobinding niet worden geweigerd. “In geval van nood worden zij opgevangen. We toetsen vervolgens in welke regio iemand de meeste kans heeft op een succesvol hersteltraject en dragen de persoon vervolgens over aan de betreffende regio.” 

 

Nadat Trimbos haar onderzoeksresultaten presenteerde gaf minister Blokhuis van het ministerie van Volksgezondheid aan dit voorjaar wederom te kijken welke veranderingen gemeenten hebben ondernomen betreft de opvang van daklozen.

Dit artikel is onderdeel van een onderzoek naar dak- en thuislozen in Ede. Heb je vragen of suggesties? Mail naar [email protected]

 

JP3

Jan Peter Schouten

Voormalig hoofdredacteur (t/m december 2021)

Jan Peter Schouten is hoofdredacteur van Bureau Spotlight. Tevens doet hij als onderzoeksjournalist ook zelf onderzoek naar zaken die …
Profiel-pagina
5LG5OdcO

Romee Boots

Onderzoeksjournalist

Romee Boots is freelance journalist en schrijft over de meest uiteenlopende religieuze overtuigingen. Daarnaast schrijft ze ook voor …
Profiel-pagina
Lees 2 reacties