Biomassa

Deel van Dossier

Biomassacentrales

Dit verhaal is mede tot stand gekomen door steun van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

Inmiddels staan er in Nederland 380 biomassa-installaties, waarvan 42 grote centrales. In Ede staan drie kleine biomassacentrales: aan de Dwarsweg, de Knuttelweg en de Geerweg. Zo nu en dan stijgt er uit de gebouwen een grijze pluim op naar boven. Vanuit de studentenflats op de Kenniscampus kijken de bewoners tegen de rokende pijpen aan.

biomassaa
De drie biomassacentrales in Ede

Waarom zijn er biomassacentrales?
In 2015 zijn de klimaatdoelstellingen van Parijs ondertekend door een grote groep landen, inclusief Nederland. Ook Ede zegt haar best te doen om een steentje bij te dragen, want alleen windturbines en zonnepanelen zijn niet voldoende. Daarom bouwde Ede tussen 2013 en 2018 drie biomassacentrales waarin biomassa wordt verbrand. Van de energie die hierbij wordt opgewekt, worden volgens MPD Groene Energie, het bedrijf dat de drie biomassacentrales in Ede runt, ongeveer 18.500 Edese woningen en bedrijven verwarmd.

Wat wordt er in een biomassacentrale verbrand?
Biomassa verwarmt dus flink wat Edese huizen, maar wat is het eigenlijk? Biomassa is een verzamelwoord voor verschillende (rest)producten. Neem bijvoorbeeld knip- en snoeiafval uit de tuinen van particulieren, maar een groot deel komt ook uit het Edese bos-, landschaps- en agrarisch groenbeheer.

MPD Groene Energie zet in op duurzame biomassa. Dat betekent dat MPD alleen lokale biomassa gebruikt en deze niet laat importeren uit het buitenland. Denk aan resthout vanaf de Veluwe, of snoeiafval uit Edese achtertuinen. Ook gaat het bedrijf de ‘bospest’ aanpakken door Prunussen te gebruiken als biomassa, omdat deze Amerikaanse boomsoort inheemse planten en bomen verdrukt.


Waar en waarom we hier in duiken?
De overheid kende tot nu toe 11,4 miljard euro voor de bouw van nieuwe installaties. maar er komen steeds meer kritische geluiden. Zo blijkt dat deze centrales meer CO2 uitstoten dan gas en kolen en dat er vragen zijn over de effecten op de gezondheid van omwonenden. Eerder zei Guus Velders, hoogleraar klimaat en luchtkwaliteit en onderzoeker bij het RIVM, dat de zorgen van omwonenden over de luchtkwaliteit begrijpelijk en terecht zijn.

Bureau Spotlight zal drie artikelen schrijven over de biomassacentrales. Deze gaan over de invloed op de gezondheid van omwonenden, het effect op het ecosysteem van de bossen waar de biomassa vandaan komt en de keuze van de gemeente Ede voor biomassacentrales.

Oproep
We zijn benieuwd naar jullie expertise en verhalen. Weet jij meer over biomassacentrales? Wil je jouw ervaringen en mening met ons delen? Stuur dan een mail naar [email protected].

Voordat je verder leest

De Foodvalley verdient goede journalistiek die dieper graaft. Maar journalistiek kost geld. Steun Bureau Spotlight en draag bij aan sterke onderzoeksjournalistiek!

Ik lees eerst het stuk verder

Mevrouw-Wolff

Mirjam Wolff

Onderzoeksjournalist

Mirjam Wolff is freelance journalist en als onderzoeksjournalist werkzaam voor de redactie.
Profiel-pagina
JournalistiekTheater_CULTURA_bureauspotlight_STUDIOSAVAN_46 cropped

Fleur Bubbert

Onderzoeksjournalist

Fleur Bubbert is freelance journalist. Voor Bureau Spotlight onderzocht ze onder andere de Edese biomassacentrales en de lhbti-inclusie in …
Profiel-pagina