Aanleiding was de in maart gesloten strategische overeenkomst tussen de gemeente en het Warmtebedrijf en een forse toegekende subsidie voor nieuwe filters voor de biomassacentrales. Er werd stevig over gedebatteerd.

Fractievolger René Danen van Mens en Milieu Ede pleitte voor overname van het Warmtebedrijf door de gemeente. SGP-raadslid Gerrit Heij vroeg Danen hoe hij dat denkt te betalen. Die wees op het riante resultaat dat Ede het afgelopen boekjaar maakte, maar rekent eigenlijk op een koopje in de nabije toekomst. “De overheidssubsidies op biomassa stoppen. Het is maar zeer de vraag of het Warmtebedrijf dan nog winstgevend is en niet failliet gaat. Misschien kan het straks wel voor een symbolisch bedrag van 1 euro worden overgenomen.”

Raşit Görgülü van de Democratische Partij Ede, tevens bedrijfseconoom, rekent daar niet op. Volgens hem is het bedrijf juist met een factor 5-10 in waarde toegenomen. Dit komt doordat de gemeente zelf de rode loper heeft uitgerold zonder stevige voorwaarden te bedingen, er miljoenen gemeenschapsgeld (subsidie) in is gestoken, burgers contractueel zijn gebonden, het bedrijf de warmtetarieven bijna heeft verdubbeld, en private equity investeerders via het Luxemburgse Asper Dorothea ook nog eens een belang van 250 miljoen hebben genomen. “De afgelopen jaren zijn monopolies overal opengebroken, waarbij de infrastructuur werd gescheiden van de exploitatie. Maar in Ede doen we precies het omgekeerde: met gemeenschapsgeld een monopolist groot maken. Het is te gek voor woorden. Stop hiermee.”

Hij wil dat de gemeentelijke subsidie voor filters wordt teruggedraaid, maar Hester Veltman van de VVD wees erop dat het hier om ‘bovenwettelijke maatregelen’ gaat die niet met milieuboetes kunnen worden afgedwongen. Zij wilde wel een betere controle op de herkomst van de biomassa. Sam Elfvering van D66 pleitte voor continumeting van de uitstoot. Bram van der Beek van de ChristenUnie was kritisch op de eigen wethouder Leon Meijer die in de nieuwe overeenkomst met het Warmtebedrijf heeft nagelaten steviger duurzaamheidseisen te stellen.

De nieuwe wethouder voor de energietransitie, SGP’er Arnold Versteeg, was nog niet helemaal ingewerkt en reageerde wat rommelig op de vragen. Hij erkende dat de transparantie van het bedrijf sterk te wensen over laat en zegde toe de aandachtspunten mee te nemen in het maandelijkse overleg met het Warmtebedrijf. De vraag of de gemeente het bedrijf kan overnemen schoof hij vooruit. “Laten we even afwachten welke openingen de nieuwe Warmtewet hiervoor biedt.”

Logo Bureau Spotlight

Marc van der Woude

Profiel-pagina