Instroom

Het aantal studenten dat in Wageningen woont of wil wonen is niet het hele jaar gelijk. In september, het begin van het nieuwe studiejaar, is er een enorme toestroom van studenten. De meningen over het aantal kamers waarop de stad moet inzetten, zijn daardoor verdeeld.

Gemeente Wageningen en studentenhuisvester Idealis streven er ieder jaar naar om iedere eerstejaarsstudent vóór 1 mei te huisvesten. In studiejaar 2017-2018 lukte dit niet, in andere jaren altijd wel. “Over het algemeen vinden studenten binnen drie of vier maanden een kamer.”, zegt Idealis. Mark Reijerman, oprichter van de lokale partij Connect Wageningen is het niet eens met de houding dat er genoeg kamers zijn wanneer de eerstejaarsstudenten op 1 mei zijn gehuisvest. “Dat is een moment waarop veel studenten al voor stages of scripties naar het buitenland gaan. Maar in september en oktober heb je altijd een tekort.”

De campus van de universiteit van Wageningen

Spotlight onderzoekt: de kamernood van Wageningen

Van over de hele wereld reizen studenten naar Wageningen om les te krijgen op de campus. Kan Wageningen opbouwen tegen het groeiende aantal studenten?

Wethouder Anne Janssen (portefeuille: Wijken, Ruimtelijke Ordening en Cultuur) vindt dat de gemeente wel een goed beleid heeft wat betreft het aanbod van studentenkamers. “In het begin van het studiejaar zijn er heel veel studenten en gedurende het jaar vertrekken er ook veel. Daardoor neemt door het jaar heen het tekort aan kamers af. Als je kamers bouwt op de piekcapaciteit, heb je de rest van het jaar heel veel leegstand. In september zullen er altijd studenten zijn die niet per direct een kamer hebben. Maar dat is in elke studentenstad zo.”

In plaats van bouwen op piekcapaciteit, zet Wageningen in op een tijdelijke optie voor het huisvesten van de vele studenten die in september naar Wageningen komen: piekopvang. Een goede locatie voor komend schooljaar wordt nog gezocht, want Idealis stopt met het gebruik van de Kazernelaan in Ede. Dat was geen goede locatie, aangezien studenten met zijn tweeën op een kamer lagen, slechts gescheiden door een gordijntje. Ook was er sprake van diefstal en inbraken. “Het is altijd een uitdaging om tijdelijke huisvesting te vinden voor piekopvang. We zijn nu druk aan het kijken. Er moet sowieso een alternatief komen”, aldus Idealis. Idealis wist al vanaf het begin dat de locatie op de Kazernelaan slechts drie jaar in gebruik zou worden genomen. Van deze drie jaar zijn nu nog acht maanden over om een nieuwe opvanglocatie te vinden. De vraag is of dit nog op tijd gaat lukken voor het nieuwe schooljaar.

Kamergewijze verhuur

Gemeente Wageningen voerde onlangs de regel in dat slechts vijf procent van de huizen in een straat losse wooneenheden, zoals studentenkamers, mag verhuren. Connect Wageningen diende een motie om het percentage te verhogen. “In Wageningen zijn verhoudingsgewijs de meeste studenten in vergelijking met welke andere gemeente dan ook. Daarentegen is de kamergewijze verhuur met deze 5%-regel het laagste percentage van de studentensteden in Nederland. Dan heb je de meeste studenten en de minste mogelijkheden. Dat is scheef”, zegt Reijerman.

Gemeente Wageningen besloot het plafond toch op de vijf procent te houden. “We zagen bij de gemeente steeds meer aanvragen binnenkomen voor het ombouwen van huizen naar studentenhuizen. Het plafond was eerder 15%, maar we besloten dat te verlagen zodat er woningen beschikbaar blijven voor starters en gezinnen, en ook om de balans in de woonwijk goed te behouden”, aldus wethouder Janssen.

Afstandsurgentie

Studenten die op meer dan 130 kilometer van de WUR wonen, krijgen bij studentenhuisvester Idealis voorrang op een kamer. Deze afstandsurgentie is voornamelijk prettig voor internationale studenten, want bijna heel Nederland valt binnen de 130 kilometer.

Kaart 130km Wageningen
Als je binnen de blauwe cirkel woont krijg je geen voorrang bij het verkrijgen van een kamer.

Idealis legt uit: “We reserveren voor september duizend kamers voor studenten met een afstandsurgentie. Voor Nederlandse studenten is het aan het begin van het studiejaar daardoor misschien iets lastiger om iets bij ons te vinden.” Reijerman denkt dat de kansen voor Nederlandse studenten beter kunnen: “Internationale studenten verdringen per definitie de Nederlandse studenten van de woningmarkt. Er komen meer mensen op de woningmarkt, die al achterblijft op de groeitrend. Door meer bij te bouwen kan dat worden opgelost.”

Wageningen_University_-_Building_Lumen

Opbouwen tegen de groeiende studentenstroom

Wageningen bouwt hard om een groeiend aantal studenten onderdak te bieden. Hoeveel extra kamers komen er de komende jaren bij, en is het genoeg?

Bijbouwen is echter ook zo eenvoudig niet. Doordat Wageningen is omgeven door drie natuurgebieden, is een forse uitbreiding van de stad niet mogelijk. Wel kunnen huidige woningen en locaties beter worden benut. Wageningen wil meer studentenhuisvesting faciliteren in onder andere Ede.

Maar hoe wordt daar vanuit de Gemeente Ede over gedacht, en hoeveel studenten moet Ede gaan opnemen? En willen WUR-studenten eigenlijk wel in Ede wonen? In deze vragen duikt Bureau Spotlight in het volgende artikel.

Heb je vragen, tips of wil je meedenken? Neem dan vooral contact op door een mail te sturen naar [email protected].

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
JournalistiekTheater_CULTURA_bureauspotlight_STUDIOSAVAN_46 cropped

Fleur Bubbert

Onderzoeksjournalist

Fleur Bubbert is freelance journalist. Voor Bureau Spotlight onderzocht ze onder andere de Edese biomassacentrales en de lhbti-inclusie in …
Profiel-pagina