Sander Rietveld schrijft hierover in Nieuwe Kruisvaarders, dat deze maand verscheen. Ondanks – of misschien juist vanwege – de verkiezingen kreeg zijn boek de volle aandacht van zo’n beetje alle kwaliteitskranten en andere media.

Begrijpelijk. Er is in Nederland de afgelopen jaren inderdaad een zekere overlap gebleken tussen het conservatieve denken binnen bijvoorbeeld de achterban van SGP (‘orthodox’) en Forum voor Democratie (‘rechts populistisch’). Van sympathie zelfs, die voormannen en een deel van beide achterbannen voor elkaar voelen: Forumleider Baudet gunde bij eerdere verkiezingen zijn restzetel aan de SGP. Als lijsttrekker van de SGP sloot Van der Staaij na de laatste verkiezingen samenwerking met Forum niet uit.

In de media krijgt Rietveld lof, bijvoorbeeld bij Trouw en NRC, voor zijn gedocumenteerde onderbouwing van zijn stelling dat er sprake zou zijn van een internationale ‘heilige alliantie tussen orthodoxe christenen en radicaal rechtste populisten’. Kritiek is er ook, in onder andere het RD en ook in Trouw, maar dan weer juist vanwege gebrek aan bewijs voor het bestaan van zo’n alliantie. En op mogelijke vooringenomenheid vanwege zijn persoonlijke achtergrond. Rietveld groeide op in een orthodox-protestants gezin op de Biblebelt. Inmiddels is hij opgeschoven in de vrijzinnige richting. Van EO-journalist naar onderzoeksjournalist bij Zembla van BNNVARA.

Het aardige van Rietvelds boek is dat het lezers kan overtuigen van hun eigen gelijk, hen er juist wat los van kan trekken óf een soepel geschreven doolhof insturen. Zie daar dan maar eens uit te komen. Nieuwe Kruisvaarders geeft een inkijkje in een krachtenveld tussen rechtse politiek en orthodoxe religie. Het boek daagt je sowieso uit te bepalen wat je aanneemt of verwerpt. Als je daarvan houdt, is het boek een aanrader.

Het boek Nieuwe Kruisvaarders van Sander Rietveld is uitgegeven bij Prometheus in maart 2021. Je kan ook luisteren naar de podcast van Onvoltooid Verleden Tijd, op NPO Radio 1, met Sander Rietveld.

portretfoto

Hanke Helms

Eindredacteur

Profiel-pagina