#1 Geld

Het artikel ‘graven en spitten in de regio’ laat meerdere onderzoeksjournalisten aan het woord die het belang van regionaal onderzoek onderstrepen. Een daarvan is Lucas van Houtert, hoofdredacteur van het Brabants Dagblad. “Het besef groeit steeds meer dat goede onderzoeksjournalistiek schaars is en dat je daarvoor moet betalen”. Maar uitgevers zoals de BDU en de regionale bladen hebben het zwaar. De corona-crisis speelt daar absoluut in mee. Wel is er de afgelopen jaren geld vrijgemaakt door Kabinet Rutte III.  5 miljoen per jaar, waarvan het grootste deel in de regio moet worden besteed. Dat wordt onder andere gedaan via het Stimuleringsfonds voor de journalistiek (SvdJ). Dankzij dit geld bestaat ook Bureau Spotlight.

#2 Druk van buitenaf

Tegelijkertijd worden regionale journalisten soms flink onder druk gezet. Bart Vuijk, die onderzoek deed naar Tata Steel bevestigd dat. Hij kreeg meerdere boze mails naar aanleiding van zijn onderzoekswerk. De redactiechef Evert de Vos van de De Groene Amsterdammer ziet hetzelfde. “Een onderzoeksjournalist bij een regionaal dagblad heeft het lastiger. Landelijke media kunnen elkaar dekking geven, door tegelijkertijd over het onderzoek te berichten.” 

Wil je meer lezen over de regionale journalistiek? Je leest het hele artikel hier: Graven en spitten in de regio.

Mevrouw-Wolff

Mirjam Wolff

Onderzoeksjournalist

Mirjam Wolff is freelance journalist en als onderzoeksjournalist werkzaam voor de redactie.
Profiel-pagina