De afschaffing van de basisbeurs was een klap in het gezicht van studenten. Maar de beloftes die het kabinet bij invoering van het leenstelsel deed en keer op keer verbroken worden: die zijn misschien wel het grootste probleem. Van de beloofde verbeteringen van het onderwijs profiteert de leenstelselgeneratie niet of nauwelijks, zo stelt Trouw. Dat de studieschuld niet meetelt bij de berekening van een hypotheek, blijkt in de praktijk lastig.

Compensatie

Voor veel jongeren die startten met studeren onder het leenstelsel vormt hun schuld een grote donderwolk boven hun toekomstperspectief. Of de zon achter die donderwolk, in de vorm van compensatie, snel tevoorschijn komt? Dat is de vraag. De VVD wil niet morrelen aan het sociaal leenstelsel, GroenLinks trekt 8 miljard uit voor compensatie: de andere partijen bevinden zich ergens daartussenin.

Trouw zet de inzet van de verschillende partijen op een rij en werpt een blik op de politieke puzzel die in de kabinetsformatie gemaakt moet worden. Wat in ieder geval zeker lijkt: “Hoe langer het leenstelsel in zijn huidige vorm blijft bestaan, hoe duurder het wordt de boel te ­veranderen.”

Logo Bureau Spotlight

Suzan van Loenen

Profiel-pagina