Nieuwstation11

Deel van Dossier

Station Ede-Wageningen

Dit verhaal is mede tot stand gekomen door steun van het Stimuleringsfond voor de Journalistiek.

Wat betekent het dat geen een bouwbedrijf het station kon bouwen?

“Dat is een grote teleurstelling voor alle betrokkenen. De voorbereidingen op het project nemen jaren in beslag. Als het dan zover is om te bouwen, dan kijk je daar ook echt naar uit. Het mislukken van de aanbesteding is frustrerend. Je bent trots dat je met elkaar een mooi product hebt ontwikkeld en daar komt dan een streep door, omdat je geen controle hebt over de ontwikkeling van de markt.’’

Er komen wel steeds meer reizigers. Wordt het nu onveilig op station Ede-Wageningen?

“ProRail heeft normen voor het aantal reizigers op een station. Aan die veiligheidsnorm voldoet  station Ede-Wageningen en de grens is nog niet bereikt. Het aantal reizigers – nu ruim 17.000 per dag – kan nog zeker met 10 tot 15 procent groeien in de piekperioden. Door de toename van reizigers kan het wel oncomfortabel worden op het station, maar niet onveilig.

ProRail zal altijd aan de normen van veiligheid voldoen. Als het perron werkelijk te klein is, dan nemen we maatregelen, bijvoorbeeld door treinen volgens een andere dienstregeling te laten rijden of obstakels te verwijderen.’’

Kan er wel een goed station gebouwd worden met het beschikbare geld?

“We zullen wel wat aanpassingen moeten doen, maar dit zijn geen grote wijzigingen. Misschien moet de kap boven het station worden aangepast of een tunnel net iets smaller worden. We willen vooral op een andere manier gaan aanbesteden. Het is voor een aannemer lastig in te schatten welke risico’s hij loopt. Wij willen meer interactie om te weten te komen wat voor hen acceptabel is. Nu rekenen ze de risico’s door in de kostprijs. We willen kijken of we dat op een andere manier kunnen oplossen.’’

Waarom is er niet meteen voor gekozen om in overleg te gaan met de markt?

“Wij hebben een goede aanbesteding gedaan. De kostenraming was goed. In een normale markt waren er geen problemen geweest. Maar de veranderingen gingen snel. Voor aanbestedingen gelden strenge regels. Je moet van tevoren precies aangeven hoe je je aanbesteding gaat doen en dit mag je tijdens de aanbesteding niet meer wijzigen. Toen we zagen dat de markt veranderde, konden we onze aanpak niet meer bijsturen.’’

Hoe zit het met de duurzaamheid van het station. Is daar nog ruimte voor nu het station duurder uitvalt?

“Duurzaamheid is een criterium in de aanbesteding. In het huidige ontwerp zit veel hout, dat bijdraagt aan de CO2-opslag. Ook plaatsen we zonnepanelen. Bij de bouw willen we de aannemer stimuleren om te letten op duurzaamheid. We kijken naar de manier van bouwen. Gebruiken ze bijvoorbeeld voor hun machines diesel- of elektrische motoren? Maar ook naar de bouw zelf. Welke materialen gebruiken ze en hoe duurzaam zijn die? We nemen zelfs de bedrijfsvoering van de aannemer mee? Wat doet hij binnen de eigen organisatie om bijvoorbeeld energie en papier te besparen.

In het ontwerp is duurzaamheid nog wel een lastig punt. Het ontwerptraject en de bouw duurt jaren. De ontwikkelingen gaan snel. We hebben er bewust voor gekozen om concrete oplossingen buiten het ontwerp te houden. De uitwerking doen we zo laat mogelijk, zodat de meest recente innovaties meegenomen kunnen worden.

Daarnaast zijn er strenge eisen bij de bouw. De materialen moeten aan allerlei regelgeving voldoen, maar nieuwe materialen zijn vaak onvoldoende getest en mogen niet gebruikt worden. Ook is het de vraag wie die investering betaalt.  Bij een eenmalig project, zoals dit station, haalt een bedrijf die investeringskosten er nooit uit. We vinden duurzaamheid in onze projecten belangrijk, maar het is een lastig thema in een aanbesteding.”

Station-Ede-Wageningen

Hoe nu verder met station Ede-Wageningen?

De aanbesteding voor de bouw van een nieuw station Ede-Wageningen mislukte in december vorig jaar. Sindsdien is het stil rond dit miljoenenproject.

Krijgen we nog wel een mooi station nu het minder duur uitvalt?

“Alle partijen vinden de uitstraling van het station belangrijk. Als we het ontwerp willen wijzigen, dan leggen we dit voor aan een onafhankelijke groep deskundigen die de esthetische kwaliteit beoordeelt. Alleen als zij positief adviseren, passen we het ontwerp aan.’’

Wanneer komt het station er nu?

“We bereiden nu een nieuwe aanbesteding voor. We hebben zeker een jaar vertraging. We hopen dat we de bouw kunnen starten in 2021.’’

Voordat je verder leest

De Foodvalley verdient goede journalistiek die dieper graaft. Maar journalistiek kost geld. Steun Bureau Spotlight en draag bij aan sterke onderzoeksjournalistiek!

Ik lees eerst het stuk verder

Esther Krista Bos

Esther Krista Bos

Burgerjournalist

Profiel-pagina
Lees één reactie