Samen met de WUR en studentenhuisvester Idealis kijkt gemeente Wageningen naar de toekomst van de studentenwoningmarkt. Het is natuurlijk altijd lastig voorspellen hoeveel kamers er op termijn nodig zullen zijn. Voor de komende jaren lijkt het in ieder geval duidelijk dat de WUR nog niet is uitgegroeid en dat de vraag naar studentenkamers fors toeneemt. De prognose van de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting is dat er 1.900 tot 2.400 extra kamers nodig zijn voor 2026. Gemeente Wageningen houdt zelf andere cijfers aan uit een lokale monitor van de gemeente, de WUR en Idealis, die uitgaat van een vraag naar 1.725 kamers in 2023-2024.

De campus van de universiteit van Wageningen

Spotlight onderzoekt: de kamernood van Wageningen

Van over de hele wereld reizen studenten naar Wageningen om les te krijgen op de campus. Kan Wageningen opbouwen tegen het groeiende aantal studenten?

Idealis

Met hoeveel extra kamers er rekening moet worden gehouden, is dus een kwestie van welke cijfers aangehouden worden. Idealis, de grootste studentenhuisvester van Wageningen, is in ieder geval druk aan het bouwen. Dit jaar had Idealis concrete plannen liggen voor 704 extra woningen, waarvan er begin deze maand 312 van zijn opgeleverd. De huisvester hoopt hier nog 600 woningen aan toe te voegen aan de Bornsesteeg en Born Oost. Hiervoor zijn nog geen concrete plannen.

In totaal zou Idealis hiermee maar liefst 1.304 extra studentenwoningen voor 2025 realiseren. De huisvester heeft vertrouwen in het op tijd realiseren van al deze woningen, ondanks eerdere tegenslagen. Waar de huisvester als doel had om duizend extra studentenkamers te realiseren tussen 2015 en 2018, werden dit er uiteindelijk maar de helft. “Je moet ergens je ambitie stellen, dus we leggen de lat hoog. Hoe het met de bouwplannen precies gaat, dat weet je nooit helemaal van tevoren”, zegt Idealis. “Er zijn een aantal plannen die al hard zijn, en plannen die voor de langere termijn bekeken worden. We denken dat we daarmee wel een heel eind kunnen komen.”

Samen met andere aanbieders van studentenkamers is gemeente Wageningen van plan om 1.812 kamers te realiseren in de komende vier jaar.

De lange termijn

Lokale partij Connect Wageningen is kritisch over de houding van de gemeente tegenover huisvesting. “De gemeente heeft de woningbouw te weinig prioriteit gegeven. Je kunt de toekomst lastig voorspellen, dus dan moet je een beetje lef hebben en zeggen ‘wij zetten in op groei, zodat iedere inwoner kan wonen waar hij wil wonen’. In het verleden heeft dat ontbroken, waardoor we nu zo’n groot tekort hebben”, aldus oprichter Mark Reijerman. 

Het is duidelijk dat ook wethouder Janssen van Wijken, Ruimtelijke Ordening en Cultuur dit inziet. De wethouder legt uit dat er meestal wordt gekeken naar de komende vijf jaar, maar dat het belangrijk is om verder te kijken. “De afgelopen monitor was eigenlijk de eerste keer dat we een balans zagen in de vraag en aanbod op langere termijn. We moeten op de langere termijn wat beter gaan plannen, ook omdat je ziet dat bouwprojecten soms een langere doorlooptijd hebben, of tijdelijke locaties vervallen. ”

Die langetermijnvisie moet er nu zorgen dat het tekorten aan woningen wordt ingehaald. “Ik denk dat het een uitdaging gaat worden om dat goed te faciliteren, daar moet je goed over nadenken. Vooralsnog zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet, maar het is natuurlijk niet voor niets dat we ook naar de regio kijken voor studentenhuisvesting”, aldus Janssen.

Onderdeel van de langetermijnvisie is namelijk het uitbreiden naar omliggende plaatsen. Gemeente Wageningen heeft al gesproken met gemeente Renkum, Ede en Rhenen. “Maar Ede wordt wel de belangrijkste samenwerkingspartner”, aldus Janssen. “Ede ligt natuurlijk vlakbij de campus van Wageningen, dus het is een logische partner om mee samen te werken.” In Ede wordt nu onderzocht welke locaties geschikt zouden zijn voor de bouw van studentenwoningen voor WUR-studenten.

De komende jaren is het spannend of alle projecten doorgaan en of het genoeg kamers zijn. Gemeente Wageningen en Idealis hebben er beiden vertrouwen in, maar als de voorspelling van de landelijke monitor uitkomt, zal 1.812 kamers niet genoeg zijn.

Stikstof

Niet alleen de onzekerheid over het aantal studenten dat de komende jaren daadwerkelijk instroomt op de WUR is een reden voor zorgen, ook stikstof kan roet in het eten gooien. Door strenge stikstofregels zou het kunnen dat sommige projecten niet door kunnen gaan. “Daar hebben we nu even heel veel last van, omdat we worden ingeklemd tussen drie Natura 2000 gebieden. Alles wat je doet in Wageningen heeft effect op een Natura 2000 gebied en dus op stikstof”, legt wethouder Janssen uit.

Als gevolg van de stikstofcrisis moet elk project in Wageningen opnieuw doorgerekend worden op de uitstoot van stikstof. “Ik heb nog geen aanwijzing dat een project niet doorgaat vanwege stikstof, maar ik heb ook nog geen uitsluitsel dat alle projecten doorgaan met de nieuwe berekeningen. Het is heel belangrijk om daar bovenop te blijven zitten. Het is echt wel heel zorgelijk”, aldus Janssen. De plannen voor de studentenwoningen zijn er dus, maar het is afwachten of deze gerealiseerd kunnen worden. Gemeente Wageningen hoopt hier begin volgend jaar uitsluitsel over te hebben.

Bureau Spotlight doet onderzoek naar woningnood onder studenten in Ede en Wageningen. Heb jij vragen, tips of wil je reageren? Stuur dan een mail naar [email protected].

De campus van de universiteit van Wageningen

Deel van Dossier

Studentenhuisvesting

Van over de hele wereld reizen studenten naar Wageningen om les te krijgen op de campus. Kan Wageningen opbouwen tegen het groeiende aantal studenten?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
JournalistiekTheater_CULTURA_bureauspotlight_STUDIOSAVAN_46 cropped

Fleur Bubbert

Onderzoeksjournalist

Fleur Bubbert is freelance journalist. Voor Bureau Spotlight onderzocht ze onder andere de Edese biomassacentrales en de lhbti-inclusie in …
Profiel-pagina
Lees één reactie