Onderzoek voor de Foodvalley

Bureau Spotlight is een onafhankelijke redactie. We informeren betrokken mensen in de Foodvalley over de ontwikkelingen in hun regio door middel van feiten, duiding en achtergrond.

We brengen aan het licht hoe de regio bestuurd en ontwikkeld wordt, wat goed gaat, beter kan en beter moet en versterken daarmee de democratie en maatschappij door middel van financieel onafhankelijke onderzoeksjournalistiek. 

Onderzoekend. Onafhankelijk. Samen met jou.

Het hart van Bureau Spotlight is kritische onderzoeksjournalistiek en verdiepende achtergrondverhalen. Onze verslaggevers doen langdurig onderzoek – met zorg en doorzettingsvermogen – waarmee ze op een toegankelijke manier uitleggen hoe de regio werkt. Met onze onderzoeken streven we naar het blootleggen van de complexiteit rondom thema’s die het leven van de mensen in de regio (in)direct beïnvloeden. Tijdens die onderzoeken zijn we ook graag in contact met jou. Jouw vragen, zorgen en ervaringen maken onze onderzoeken beter.

Ons onderzoek kenmerkt zich door diepgang en feitelijke nauwgezetheid. In de digitale samenleving en onze geglobaliseerde wereld is dit belangrijker dan ooit. Of het nu gaat om fraude, niet-transparant bestuur of onduidelijkheid over ontwikkelingen die grote impact hebben op de maatschappij – wij willen machtsmisbruik blootleggen. Door middel van toegankelijke en overzichtelijke informatievoorziening, met verhalen waarin het publiek zich herkent, brengen we belangrijke vragen in het publieke debat.

We zetten ons in voor alle inwoners van de Foodvalley, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen. Op die manier maken we de regio landelijk meer zichtbaar. 

Bureau Spotlight wordt ondersteund door particuliere donateurs, fondsen en bijdragen van mediapartners. Onze journalistiek wordt dus niet gedreven door quota, reclame of politiek, maar is gericht op de burger. 

Samen met jou

Wie weet er beter wat er in de Foodvalley speelt dan de inwoners zelf? Daarom werken onze journalisten nauw samen met de burgers. We nemen ze op gelijk voet mee in ons werk. Onze redactieleden zijn persoonlijk te benaderen voor jouw vragen en tips. Ook leggen ze zelf actief contact met mensen uit de Foodvalley en zijn ze aanwezig in het fysieke domein. In november 2023 hielden we de Live Journalism voorstelling ‘GeldVal’. In deze voorstelling gingen we in op mensen met geldzorgen in de Gelderse Vallei. Door middel van dans en spoken word kwam dit thema tot leven. Bekijk hier de aftermovie! Vanaf het begin zijn mensen met geldzorgen uit de regio betrokken bij het onderzoek. Op deze manier brengen we, samen met jou, journalistiek onderzoek tot leven. 

Heb je een tip of vraag voor de redactie? Stuur of een e-mail naar [email protected] of benader een van de redactieleden persoonlijk.

Als gemotiveerd team zijn we met elkaar verbonden vanwege onze passie voor onderzoeksjournalistiek, de realisatie dat we samen meer bereiken dan alleen en de overtuiging dat we met ons werk positieve verandering op gang kunnen brengen. We geloven in onze gezamenlijke missie en door verschil in ervaring en expertise versterken wij elkaar.