Brainstorm

Tijdens de bijeenkomst geven initiatiefnemers en redactieleden een toelichting op de plannen voor het komende jaar. Daarna is er gelegenheid om te brainstormen over actuele en maatschappelijke thema’s voor journalistiek onderzoek in de Foodvalley, met als belangrijkste gemeenten Ede, Wageningen, Veenendaal en Barneveld.

De redactie, die bestaat uit professionele (freelance)journalisten, studenten journalistiek en een creatieve duizendpoot, wil tijdens het journalistieke proces in contact blijven met betrokken inwoners. Bijvoorbeeld via WhatsApp-groepen en nieuwsbrieven.

Inwoners

De inschatting is dat er dit jaar ruimte is voor tenminste tien journalistieke onderzoeksprojecten. Welke dat zijn, wordt niet alleen bij de start bepaald, maar ook later in het jaar. Dat biedt de redactie de mogelijkheid om in te spelen op actuele ontwikkelingen in de Foodvalley. Ook daarbij kunnen inwoners tipgevers én een belangrijke bron van informatie zijn.

Spotlight ontvangt subsidie van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en wil door onderzoeksjournalistiek bijdragen aan een gezonde lokale democratie. ,,Een bijdrage aan een samenleving waarin burgers toenemend betrokken zijn bij de eigen woon- en leefomgeving en daarover goed geïnformeerd beslissingen kunnen nemen”, aldus de initiatiefnemers.

De toegang is gratis. Dat geldt ook voor de koffie en een drankje na afloop. Vooraf inschrijven is handig voor de organisatoren. Aanmelden kan via [email protected]