Zingen en hardop bidden vormt bij veel religieuze gemeenten een centraal onderdeel van gezamenlijke bijeenkomsten. Maar het advies van het RIVM van 30 juni is duidelijk: enkel voor zangkoren en zangensembles wordt repeteren en optreden weer mogelijk. Verder is het advies negatief.

Uit onze inventarisatie onder religieuze organisaties in Ede blijkt dat nagenoeg iedereen samenzang voorlopig vermijdt. Onder andere bij de Turkse Moskee in Ede zijn ze duidelijk. “Enkel de imam bidt hardop, op afstand van de bezoekers van de moskee”, vertelt voorzitter Huseyin Durmus.

Samen zingen mogelijk risico

Bij de Sionkerk in Ede zingen ze beperkt: enkel de eerste rij. “Maar we zorgen voor genoeg afstand tussen mensen, ze zingen met de rug naar de gemeente toe en we ventileren de ruimte goed”, aldus scriba, oftewel secretaris, Gerard Ros. Bij Eldad Community Ede komen ze, onder andere omdat onder andere zingen belangrijk is voor de gemeente, niet samen totdat de risico’s duidelijker zijn. Bij veel andere gemeenten zal een klein ensemble zingen tijdens bijeenkomsten, maar samenzang? Nee, dat niet, zeggen de meesten dus.

Prof. dr. Andreas Voss, hoogleraar Infectiepreventie bij het Radboudumc, legt uit: “De hoeveelheid mensen die zingt, of hard spreekt, is bepalend voor het besmettingsrisico. Hoe meer mensen, hoe meer druppels vrijkomen.” Over de verspreiding van die druppels is echter veel discussie onder wetenschappers. “Mogelijk zorgen ook kleine druppels, de zogeheten aerosolen, voor verspreiding. Een hele kerk die samen zingt in een ruimte die niet voldoende geventileerd is, zou dan een risico kunnen zijn.”

Strenge voorwaarden

Maar dit risico is sterk afhankelijk van andere factoren. “Hoeveel mensen zijn het? Maar ook: in wat voor ruimte wordt gezongen, houden mensen afstand en hoe is de luchtdoorstroming?” aldus Voss. Of samenzang kan of niet? Voor nu is het verstandiger dit niet te doen.

Waarom koren dan wel mogen repeteren en optreden? “Dit is onder strenge voorwaarden. Koorleden moeten onderling afstand bewaren, bij voorkeur in een zigzag-formatie staan en niet te lang doorzingen.” En nog belangrijker volgens de hoogleraar: “De ruimte waarin gezongen wordt moet 24 uur per dag geventileerd worden.”

Hardop spreken is volgens prof. dr. Voss echter niet per se een groot risico. “Schreeuwen is in die zin beter te vergelijken met zingen.” Samen een ‘Onze Vader’ uitspreken bijvoorbeeld zou moeten kunnen. Voss, lachend: “Sommige mensen mompelen veel. Ik zou zeggen: nu is de tijd om dat in de praktijk te brengen.”

bidden

Religie in coronatijd: digitaal als het moet, bij elkaar als het kan

Wat doe je als kerk of moskee tijdens een intelligente lockdown? Veel organisaties kwamen de afgelopen maanden voor moeilijke keuzes te staan.

Logo Bureau Spotlight

Suzan van Loenen

Profiel-pagina
Lees één reactie