Voorgaande publicaties

In ons dossier ‘Biomassacentrales’ vind je alle voorgaande publicaties. Zo spraken we met Wolter Elbersen, die wel kritisch is over biomassa en tegelijkertijd benadrukt dat ‘groene’ zaken niet altijd duurzaam zijn. Ook Nicolaas van Everdingen zet kritische kanttekeningen bij het warmtenet in de gemeente Ede

Biomassa

Deel van Dossier

Biomassacentrales

In Ede staan drie biomassacentrales. De vierkante gebouwen moeten voor duurzame energie zorgen, maar klopt dat wel? Spotlight zoekt het uit.

Waar zijn we nu mee aan de slag?

Natuurlijk zijn we achter de schermen bezig met meer verhalen. Onze grootste focus ligt op dit moment bij het besluitvormingsproces rond de biomassacentrales: wie zijn hierbij betrokken geweest (want hoe zijn die centrales eigenlijk in Ede beland?), welke uitgangspunten en aannames golden daarbij en welke (externe) partijen hebben invloed op het besluitvormingsproces uitgeoefend? Maar daar houdt het niet op. Zo zijn we bezig met het maken van een uitgebreide tijdlijn, spreken we met luchtkwaliteits-experts en zoeken we uit in hoeverre het hoge-temperatuur warmtenet effectief is en aansluit bij de doelstellingen.

Zoals jullie weten wordt het onderzoek in dit dossier uitgevoerd door Fleur Bubbert en Mirjam Wolff. Sinds een tijdje hebben we hulp van collega-journalist Take Ligteringen. Hoewel zijn rol in dit stadium vooral ondersteunend is, zal ook hij op termijn artikelen over dit onderwerp gaan schrijven.

Biomassa-debat

Voordat de coronacrisis Nederland in zijn greep kreeg, waren we als redactie druk bezig een biomassa-debat op te zetten in Cultura. Daarvoor wilden we verschillende experts uitnodigen en de vertegenwoordigers van het Warmtebedrijf Ede en de gemeente Ede. Helaas hebben we dit debat tot nader order moeten uitstellen. Maar nog altijd willen we jullie, als inwoners van de gemeente Ede, de mogelijkheid bieden om met experts en betrokkenen in gesprek te gaan en kritische vragen te stellen. Dit debat houden jullie dus van ons tegoed!

Vriendelijke groet,

Fleur Bubbert en Mirjam Wolff

Bent u betrokken geweest bij de besluitvorming rond de plaatsing van biomassacentrales in Ede en wilt u hier meer over vertellen? Mail naar [email protected]

Mevrouw-Wolff

Mirjam Wolff

Onderzoeksjournalist

Mirjam Wolff is freelance journalist en als onderzoeksjournalist werkzaam voor de redactie.
Profiel-pagina