In hartje Bennekom wil de Albert Heijn uitbreiden, inclusief nieuwe appartementen boven op de supermarkt en de bouw van een ondergrondse parkeergarage op het aanliggende Broekakkerplein. De Van den Tweel Groep, eigenaar van de AH in Bennekom, moet hierbij de participatie met omwonenden verzorgen. Maar dat loopt allesbehalve vlekkeloos. 

Ideeënbox

Afgelopen februari presenteren Van den Tweel, gemeente Ede en projectbureau Lithos tijdens een informatieavond nieuwe plannen voor de supermarkt en de parkeergarage. Het eerdere plan is aangepast vanwege klachten en zorgen van omwonenden over het verdwijnen van het historische dorpsgezicht van Bennekom. Op de avond klinken positieve reacties op de stijl van het nieuwe plan, omdat deze meer lijkt op de rest van de Dorpsstraat.

Maar op andere aspecten blijven nog vragen. Omwonenden vrezen voor de verkeersveiligheid als er straks meer verkeer door de smalle straat naar het Broekakkerplein gaat. En over de schaalgrootte van de supermarkt, de hoogte van de nieuwbouwappartementen en de nieuwe inrichting van het Broekakkerplein bestaat onduidelijkheid. Maar ook de bouwperiode van twee jaar is een pijnpunt, want het graven van een ondergrondse parkeergarage betekent dat er veel zwaar verkeer door de smalle Kerkstraat moet. Hoe zit het dan met de verkeersveiligheid en eventuele schade aan huizen door verzakkingen of trillingen? En wat betekent het voor Bennekomse ondernemers als de parkeerplaats twee jaar onbruikbaar is?

Net zoals bij eerdere informatiemomenten staat er een doos waarin mensen hun suggesties, ideeën of vragen kunnen doen. “In december 2022 hebben mensen al reacties en vragen in de ideeënbox gedaan tijdens een informatieavond. Dat gebeurde nog een keer in februari van dit jaar. Maar niemand weet wat daarmee is gebeurd. Daarvan krijg ik een gevoel van argwaan, alsof onze belangen niet meetellen”, zegt Rik Bijl. Hij zet zich als omwonende van het Broekakkerplein actief in voor meer inspraak in de plannen van de AH.

Nieuw contactpersoon

Het participatieproces loopt al tijden niet soepel en er is veel frustratie over het contact met supermarkteigenaar Van den Tweel. Daarom vraagt D66-raadslid Freek Jan Koekoek in september 2023 aan de wethouder of er een nieuw contactpersoon kan komen voor het project. Tijdens het laatste informatiemoment in februari horen omwonenden dat dit inderdaad gebeurd is: supermarkteigenaar Van den Tweel draagt het participatie-stokje over aan projectbureau Lithos. Zij moeten de communicatie stroomlijnen, want zij hebben daar ervaring in. Maar dat lijkt nog niet te lukken, want er heerst sindsdien vooral stilte. 

Rik Bijl liggend 2

Weinig vertrouwen bewoners in participatietraject AH Bennekom: "Niet serieus genomen"

Omwonenden zijn kritisch: als al vast staat dat er meer parkeerplekken komen in Bennekom centrum, hebben zijn dan nog inspraak in de plannen?

In de tussentijd is wel de website nieuwbouwalbertheijnbennekom.nl in het leven geroepen voor het project, waarop de laatste schetsen van de nieuwe supermarkt staan. Maar wie ingeschreven is op de nieuwsbrief weet ook: veel communicatie is er niet. “Ze reageren gewoon nergens op”, zegt Frank Boerstra. Hij probeert als omwonende al maanden tevergeefs meer duidelijkheid te krijgen over de precieze plannen van de Albert Heijn. Dat doet hij niet alleen: omwonenden hebben zich georganiseerd om als groep de participatie te verbeteren. “Je stuurt een brief, en daarop krijg je geen reactie. Dan sturen we nog een brief, met best wel een duidelijke mail erbij. Weer geen inhoudelijk antwoord. Het is wel netjes als je gewoon reageert. Ik vind dit onbeleefd”, aldus Boerstra.

Heft in eigen handen

Het uitblijven van een reactie op de openstaande vragen, zorgt voor frustratie. Omdat er stilte heerst vanuit Van den Tweel en Lithos, nemen omwonenden het heft in eigen handen. Ruim een jaar geleden organiseren omwonenden zich om samen mee te denken over een goed plan voor de Albert Heijn en het Broekakkerplein. Ze stellen vragen, uiten kritiek op sommige delen van het plan, en komen met alternatieven. “We zijn niet tegen alle plannen, maar we willen meedenken en aanbevelingen doen. En als je die aanbeveling niet overneemt, ook goed. En dan moet je uitleggen waarom. Maar nu is het: wij informeren jullie als het ons uitkomt, en we doen met de kritiek wat ons uitkomt. Daar zijn we uiteraard niet blij mee”, zegt Boerstra. 

Een groep omwonenden stuurt onlangs twee lange brieven naar de gemeente en naar Van den Tweel, in de hoop meer duidelijkheid te krijgen. In vijftien pagina’s sommen ze op welke vragen en zorgen nog leven, en welke adviezen de omwonenden hebben voor het plan. De gemeente nodigt naar aanleiding van de brieven de groep inwoners uit om te komen praten. “En op zich was dat heel plezierig. Eigenlijk werd duidelijk dat de gemeente met een aantal van dezelfde vragen zit als wij”, aldus Bijl. Denk aan gedetailleerde vragen over de plannen van de AH voor de nieuwe supermarkt en de parkeergarage, zoals hoe Van den Tweel van plan is de overlast van de bouw te minimaliseren. Van den Tweel en Lithos hebben niets laten horen naar aanleiding van de brieven van april en een herhaald verzoek om antwoord in mei.

Project stilgelegd

Op 31 mei kwam er vanuit Lithos wel een mail voor de nieuwsbriefabonnees: “Het klopt dat u nog geen inhoudelijke terugkoppeling hebt ontvangen vanuit onze kant. Wij bieden onze oprechte excuses aan voor deze vertraging.” Door ‘gezondheidsomstandigheden’ binnen het projectteam duurt het langer om het project te vervolgen. De gemeente laat Bureau Spotlight weten: “De planning van de initiatiefnemer is ons onbekend, we hebben hier dringend om gevraagd, zodat duidelijker wordt wat er gaat gebeuren en ook wanneer er weer een gesprek is met de omgeving. Wij begrepen daarop echter van de initiatiefnemer dat het project tijdelijk is stilgelegd.” 

De groep omwonenden blijft het project in de gaten houden en vragen om meer informatie. Ook willen ze een gesprek aangaan met Bennekomse ondernemers. “Als het Broekakkerplein twee jaar niet toegankelijk is, betekent dat enorm veel voor met name de kleinere zelfstandige winkels”, stellen Bijl en Boerstra. “De grootste plek waar mensen hun auto kwijt kunnen, is dan twee jaar weg. Daarom willen we de ondernemers ook bij de participatie betrekken.” Wanneer zo’n volgende participatiemoment is, blijft voor nu onduidelijk.

Bureau Spotlight heeft meermaals geprobeerd om contact op te nemen met Lithos, maar kreeg geen gehoor.

Broekakkerplein – Maarten van Vugt

Is het Broekakkerplein ‘niets waard’?

Klopt het taxatierapport waarin staat dat het Bennekomse Broekakkerplein voor €1 aan een supermarkteigenaar kan worden verkocht?

Hoe goed heeft dit artikel je geïnformeerd?
JournalistiekTheater_CULTURA_bureauspotlight_STUDIOSAVAN_46 cropped

Fleur Bubbert

Onderzoeksjournalist

Fleur Bubbert is freelance journalist. Voor Bureau Spotlight onderzocht ze onder andere de Edese biomassacentrales en de lhbti-inclusie in …
Profiel-pagina