Burgemeester en wethouders hebben 17 december besloten om het wooncollectief uit te nodigen een uitgewerkt plan voor deze locatie in te dienen. En om in gesprek te gaan over aankoop van het perceel.

Er ligt volgens het college een voorstel voor de bouw van twintig tot dertig woningen, waarvan 35 procent sociale huur, 35 procent goedkope koop (tot maximaal 185.000 euro) en 30 procent vrije sector koopwoningen (vanaf 185.000 euro). ,,Het initiatief sluit aan bij het bestuursakkoord waarin ruimte wordt gegeven voor collectief particulier opdrachtgeverschap”, aldus burgemeester en wethouders.

Woongemeenschap

Vredehorst is een initiatief van Edenaren om een woongemeenschap te realiseren waarin Edenaren met verschillende achtergronden samenleven. Eelke Dekens is vanaf de start betrokken. ,,Met Vredehorst bieden we een plek voor mensen die veel samen met elkaar willen doen, maar tegelijk ook hun eigen woning willen hebben”, licht hij toe.

Dekens is zelf geboren aan de Glindhorst in de wijk Veldhuizen. ,,Toen ik jong was, was Veldhuizen al een wijk met mensen uit verschillende culturen. Die diversiteit streven we ook na met Vredehorst.”

Lindenhorst

Aanvankelijk was het Vredehorst-wijkje gedacht op de plek van voormalig winkelcentrum Lindenhorst. Dat project kwam moeizaam van de grond en moest uiteindelijk plaatsmaken voor 56 reguliere koopwoningen. Voor de leden van bewonersvereniging Vredehorst was dit een teleurstelling. Dekens: ,,Vredehorst zou plek bieden aan honderd bewoners, inclusief kinderen. Voor een aantal leden biedt deze vorm van wonen een sociaal netwerk dat ze nu missen.”

De provincie Gelderland gaf de vereniging in 2016 een subsidie van 80.000 euro, bedoeld om collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) te ondersteunen. Bij CPO geeft een groep particulieren opdracht om een aantal woningen te bouwen. Bewonersvereniging Vredehorst is volgens dit principe aan de slag gegaan.

De provincie Gelderland subsidieert in Ede vier CPO-projecten en in Lunteren drie. Het aantal en het soort woningen verschilt per project. Vredehorst was met 67 wooneenheden voor het Lindenhorst-terrein het grootste project. Vijf kleinere projecten met ongeveer tien woningen zijn inmiddels gerealiseerd. Eén project, het omvormen van één van de voormalige kazernes in Ede tot woningen voor ouderen, is definitief stopgezet.

Vredehorst heeft met de subsidie van de provincie het ontwerp van het eigen wijkje laten maken en een bestemmingsplanwijziging aangevraagd. De gemeenteraad gaf in 2017 groen licht, waarmee de realisatie van een wooncollectief aan de Lindenhorst mogelijk werd. Daarna ontstond echter een conflict tussen de bewonersvereniging en ontwikkelaar en aandeelhouder Vredehorst BV. Dat leidde bijna tot een rechtszaak, maar uiteindelijk werd een minnelijke regeling getroffen. Uit een memo van het collega aan de raad blijkt dat een nieuwe CPO-variant voor de Lindenhorst volgens hen niet haalbaar is. De gemeente wil vaart maken met de herontwikkeling van Lindehorst en ziet de bouw van de 56 vrije sector woningen als enige alternatief.

Nieuwe locatie

Nu is dus het terrein aan de Goudenstein in beeld. De bewonersvereniging werkt een nieuw plan uit in samenspraak met de gemeente en projectontwikkelaar Kelderman BV. Dekens: ,,De locatie is kleiner, dus we moeten de plannen aanpassen. Kelderman heeft ervaring met het bouwen en begeleiden van CPO-projecten en kan het project financieren. Ook is de grond in bezit van de gemeente. We kunnen daardoor de plannen op korte termijn concreet maken.”  Kelderman BV begeleidde de bouw van de CPO-projecten Pleisteroord in Ede en Het Hoefje in Lunteren. We kunnen de plannen op korte termijn concreet maken.”

De nieuwe locatie:

Het Vredehorst-initiatief sluit aan bij de behoefte van burgers om meer te zeggen te hebben over de ontwikkeling van hun omgeving. Dit constateert ZelfbouwinNederland (ZIN) op haar website. Steeds meer gemeenten omarmen CPO-initiatieven zoals het project Vredehorst. Volgens ZIN zien gemeenten de initiatieven als een goede aanpak om de leefbaarheid in de wijken te vergroten. Ook de gemeente Ede wil volgens de woonvisie 2030 experimenteren met CPO om “bijzondere woonmilieus te realiseren.” Het Vredehorst-initiatief laat zien dat daarbij wel wat komt kijken.

Samen met anderen je eigen buurt bouwen is in opkomst en kan rekenen op belangstelling van burgers en de overheid. Bureau Spotlight wil weten wat erbij komt kijken om samen een eigen buurt te bouwen. Wat heb je nodig voor een succesvol project, welke taak heeft de gemeente en wat kunnen we leren uit eerdere projecten?  Heb je vragen, tips, of wil je meedenken? Neem dan vooral contact op door een mail te sturen naar bureau@bureauspotlight.nl.

Esther Krista Bos

Esther Krista Bos

Burgerjournalist

Profiel-pagina