Bij Bureau Spotlight zijn we al sinds november 2019 bezig met ons onderzoek naar de biomassacentrales van Ede. Bij de start van dit dossier kregen we direct mails van bezorgde omwonenden, met als regelmatig terugkerend thema: waar komt dat hout precies vandaan? 

Anderhalf jaar later kunnen we nog steeds geen duidelijk antwoord geven op deze vraag, terwijl we deze wel meermaals hebben uitgezet bij Warmtebedrijf Ede. Sinds een half jaar lopen gesprekken over het vertrouwelijk inzien van de contracten van het bedrijf met de leveranciers van de biomassa, zodat we kunnen controleren waar het hout vandaan komt. Vorige week werden we daarop verwezen naar dit kaartje met daarop de claim dat 80% van de biomassa voor de Edese biomassacentrales uit een straal van 50 kilometer rondom Ede komt. De overige 20% zou uit plaatsen op maximaal 150 kilometer van Ede komen. Dit kunnen we echter niet controleren, aangezien Warmtebedrijf Ede deze week heeft aangegeven ons toch geen inzicht te willen geven in de contracten met hun leveranciers.

Daarnaast zouden alle leveranciers van de biomassa een Better Biomass-certificering hebben, wat betekent dat het hout dat zij leveren duurzaam geproduceerd en verwerkt is en een duurzame herkomst heeft. Deze certificering gaat uit van internationaal erkende duurzaamheidseisen. Mocht het inderdaad kloppen dat Warmtebedrijf Ede uitsluitend contracten heeft met bedrijven met een Better Biomass-certificering, dan zou dit betekenen dat het hout in de Edese biomassacentrales duurzaam is. 

Zelf heeft Warmtebedrijf Ede geen Better Biomass-certificering. Wel hoopt het bedrijf deze in de loop van het jaar te verkrijgen. Vanuit Bureau Spotlight blijven we aandringen om de contracten met leveranciers in te zien, zodat we kunnen vaststellen of Warmtebedrijf Ede inderdaad zo duurzaam te werk gaat als het bedrijf claimt.

JournalistiekTheater_CULTURA_bureauspotlight_STUDIOSAVAN_46 cropped

Fleur Bubbert

Onderzoeksjournalist

Fleur Bubbert is freelance journalist. Voor Bureau Spotlight onderzocht ze onder andere de Edese biomassacentrales en de lhbti-inclusie in …
Profiel-pagina
Lees één reactie