WFC Hub

Deel van Dossier

World Food Center Experience

Dit verhaal is mede tot stand gekomen door steun van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

Tijdens de bijeenkomst konden de aanwezige vertegenwoordigers van overheden, onderwijsinstellingen en uit het bedrijfsleven hun wensen en verwachtingen op een ansichtkaart schrijven en in het koffertje stoppen. De gemeenteraad van Ede had haar wensen eerder al duidelijk gemaakt tijdens de gemeenteraadsvergadering van 26 september. Een van de belangrijkste punten uit die vergadering was dat er een externe exploitant moet worden gevonden. 

In deze ontwikkelfase zal de laatste hand gelegd worden aan de zelfstandige stichting van de World Food Center Experience. Ook worden een architect en een exploitant aanbesteed. In januari 2020 worden deze aanbestedingen openbaar. De verwachting is dat er later dat jaar geschikte kandidaten gevonden worden.

Voordat je verder leest

De Foodvalley verdient goede journalistiek die dieper graaft. Maar journalistiek kost geld. Steun Bureau Spotlight en draag bij aan sterke onderzoeksjournalistiek!

Ik lees eerst het stuk verder

JP3

Jan Peter Schouten

Voormalig hoofdredacteur (t/m december 2021)

Jan Peter Schouten is hoofdredacteur van Bureau Spotlight. Tevens doet hij als onderzoeksjournalist ook zelf onderzoek naar zaken die …
Profiel-pagina